Program:


Anders Hannevold: Peripheral point

Clara Dietze, cello
+ elektronikk


Peripheral point er et stykke som tar utgangspunkt i et sett med identiske tempelklokker, og, gjennom forskjellige kompositoriske metoder, oversetter forskjellige deler av lydmaterialet til musikk for strykeinstrumenter.

Gjennom stykket blir det satt spørsmålstegn ved hvor identiske disse klokkene er. Akkurat slik perfekt identiske tonehøyder og perfekt synkrone innsatser er en umulighet, blir det også umulig for fysisk identiske objekter å eksistere. Denne tanken blir fremlagt på forskjellige plan gjennom stykket. Gjennom en simultan lydlig oversettelse av de forskjellige klokkene, blir forskjellene tydeliggjort, og danner en type heterofoni, en utvidet enhet, eller periferien av et punkt.

Stykket finnes i 3 varianter, hvor versjonen for solo utøver er den mest omfattende. Her brukes materialet for cello-oktetten, som har blitt innspilt på en cello, som et integrert element i stykket. Gjennom å bruke transducer-høytalere, blir oktetten spilt tilbake gjennom den samme celloen som det blir spilt inn på, og dermed blir den ikke bare et super-instrument, men også et metainstrument. Videre brukes konvulsjon for nok en måte å utvide og viske ut grensene på instrumentene. Resonansen fra tempelklokkene blir infusert i celloene og vice versa, og viser nok en måte periferien av et punkt kan eksistere.