Works & Productions

I Am the State
Dear human
Hvordan inspirerer naturen oss?
The Book of Witchcraft
Circle
Human | Nature
In between
En ny dimensjon av bergensdialekten
Knopp
The Creation of a Critical Tool
Breathe
Getting Lost in the Woods
You're in my Head
Memory of a place
Everyone is Different, But Worth Just as Much
Mellom fra og til
Wetland
Rubicon Motus
Fabeldyr med snakkebobler
Standardised Personalisation in Dorm Rooms
VJ set with Type
Studio S
Mellom alt det andre
Nearby Nature
Losing One's Way
Ringvirkninger
Alfa Beta Super!
Fleksi - The Flexible Extra Room
Participatory branding
.Våg
Dialogue
Spaces for Life
Undiscovered potential
Hvordan kan jeg skape en utvidet forståelse av illustrasjon ved hjelp av menneskekroppen, bevegelse og teknologi?
Block C
I Am the State
Made in Public
A virulent catharsis
4 The Climate
Kaosmos - en holistisk tilnærming til visuell kommunikasjon
Soundscape
The First Handshake
Pathos, the Empathic Machine
Kjøkkenbordet
Persona
Culture exchange pavilion in By-stranden Bergen inspi­red by Persian art and culture
Motivating a Love of Reading
Magien mellom - prosessen bak
Et neglisjert minne
A state of becoming
Making Space
Embracing Solitude
Materia Cosmica
Marineholmen, Fleet
Re-imagining Pain Communication
Digital Leak Responding
Varighet gjennom variasjon
7 mountains 7 stories 7 experiences
Nydelig godt
Older & Better Together
Pedeadstrian Street
Hva tenker du på når du prøver å ikke tenke på global oppvarming?
AFK-IRL
How to Be a Gentle Complainer in Your Urban Environment
Eldemelde
The Light Before Dark
Æra
Simultaneous
Aesthetics of Sharing Space
Ting Tar Tid
What's Music to Your Eyes?
Next Generation
Illuminated stories
Worry Becomes Anxiety?
Welcome to Oslo!
(De) Construc­ting the Picture­book
Det digitale observatorium
Shared Encounters in Longyearbyen
The Essence of Rock & Roll
Korleis kan design vere ein reiskap for refleksjon rundt massekommunikasjon som er kropp- og utsjånadfokusert?
On the Edge
The Pictorial Human
How Can the Potential of Aggression Be Explored Through Design?
Listening Land
En verden av plast
Food in Urban Paradise
Better Together
Beyond Trends - Farger for Hurtigruten
Vi er når vi bor
Visualizing Digital Identity
Customizable Lighting System
Re-root
Flexi
Whisper game
Dreams in Tran­sition
Everyday Poetics
A community building - transformation of the multi-storey car park in Rosenkrantzgate 12
Hr. Metikken
Hvordan kan romdesign fungere som tilrettelegger mellom mennesker og naturen (og således gjenopprette kontakten mellom menneske og natur)?
Creating a Set of Playful Seats for Public Spaces
Hvordan kan visuell fremstilling utgjøre en del av en prosess som avslører noe dypere om noens identitet?