Works & Productions

Belonging
Belonging
TRAC­TION/DISTRAC­TION
Listening Land
A Shadow of Craft
Sisyphus
Making Space
The 3rd
The Creation of a Critical Tool
Mellom fra og til
Getting Lost in the Woods
Knopp
Hvordan kan jeg skape en utvidet forståelse av illustrasjon ved hjelp av menneskekroppen, bevegelse og teknologi?
Hvordan kan romdesign fungere som tilrettelegger mellom mennesker og naturen (og således gjenopprette kontakten mellom menneske og natur)?
Magien mellom - prosessen bak
Motivating a Love of Reading
.Våg
Emosjonell utforming
Better Together
Get It If You Can
En ny dimensjon av bergensdialekten
(De) Construc­ting the Picture­book
Nearby Nature
Et neglisjert minne
En verden av plast
Studio S
You're in my Head
Culture exchange pavilion in By-stranden Bergen inspi­red by Persian art and culture
Dear human
Alfa Beta Super!
Hva tenker du på når du prøver å ikke tenke på global oppvarming?
The First Handshake
Kjøkkenbordet
Klosterparken
Older & Better Together
Reflections on Light
Tegne for de­mon­tering
Standardised Personalisation in Dorm Rooms
A virulent catharsis
Customizable Lighting System
In between
Ringvirkninger
Flexi
Undre
The Essence of Rock & Roll
The Pictorial Human
Re-imagining Pain Communication
How Can the Potential of Aggression Be Explored Through Design?
Whisper game
Beyond Trends - Farger for Hurtigruten
Simultaneous
What's Music to Your Eyes?
4 The Climate
More Than One, Less Than Two
Hvordan kan visuell fremstilling utgjøre en del av en prosess som avslører noe dypere om noens identitet?
Nydelig godt
Worry Becomes Anxiety?
Participatory branding
I Lag
Kaosmos - en holistisk tilnærming til visuell kommunikasjon
“Sustain­able” Clothing
A state of becoming
Fade and Bloom
Re-root
Rubicon Motus
Hjemme hele livet
Kyr eg har møtt og likt
VJ set with Type
Circle
Visualizing Digital Identity
Det digitale observatorium
Spaces for Life
Everyday Poetics
Creating a Set of Playful Seats for Public Spaces
Ting Tar Tid
Next Generation
Hvordan inspirerer naturen oss?
Embracing Solitude
Transition
Carto­graphies in Conver­sation
Strange Pheno­menon, Weird Sensation
How to Be a Gentle Complainer in Your Urban Environment
Varighet gjennom variasjon
Marineholmen, Fleet
Shared Encounters in Longyearbyen
Undiscovered potential
Soundscape
The Boy in the Washing Machine
Food in Urban Paradise
Block C
Byene som aldri sover
Illuminated stories
On the Edge
The Book of Witchcraft
Eldemelde
Losing One's Way
Made in Public
AFK-IRL
Hr. Metikken
Fleksi - The Flexible Extra Room
A community building - transformation of the multi-storey car park in Rosenkrantzgate 12
Materia Cosmica
Human | Nature
I Am the State
Digital Leak Responding
Everyone is Different, But Worth Just as Much
Dialogue
Pedeadstrian Street
Welcome to Oslo!
Persona
Endring
Dreams in Tran­sition
7 mountains 7 stories 7 experiences
Cabinet of Coastal Curiosities
Wetland
Breathe
LIMINAL DECADES
Pathos, the Empathic Machine
Æra
Korleis kan design vere ein reiskap for refleksjon rundt massekommunikasjon som er kropp- og utsjånadfokusert?
Mellom alt det andre
Aesthetics of Sharing Space
Beyond the Canvas
The Light Before Dark
Memory of a place
Vi er når vi bor
Fabeldyr med snakkebobler