Studenter i biblioteket i Møllendalsveien

Bibliotek for kunst, musikk og design

Bibliotekstjenestene ved fakultetet bygger opp og vedlikeholder fag- og forskningsnære samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet egnet materiale i samarbeid med faglig ansatte og studenter.

Stedsspesifikt arbeid av Ariadne Iribarren Irigoyen for 'In the Library'.

Bibliotek for kunst og design

Biblioteket for kunst og design har som overordnet mål å gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og annen faglig virksomhet for fag områdene kunst og design.

Besøksadresse er Møllendalsveien 61. Biblioteket ligger i 2. etasje. 

Bibliotek for musikk

Biblioteket tilbyr litteratur innenfor de fleste emner innen musikk (komposisjon, musikkhistorie, musikkvitenskap, pedagogikk, teori, musikkterapi, etnomusikk, instrumentasjon, teknikk).

Besøksadresse er Fosswinckels gate 14, 5015 Bergen (Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora)

Bilde mangler tekst