KOROs prosjekt STUDIO er andre del av kunstproduksjonen til fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61. Første del, samlingen Ephemerality – A Permanent Collectionble avduket da bygget åpnet i 2017. STUDIO skal utforske arbeidsrom og arbeidsprosesser i kunst, musikk og design. Prosjektet vil skape samarbeid på tvers både internt på KMD og mellom KMD og verden utenfor. Gjennom historien har studio fungert  både som rom for individuelt arbeid, for undervisning og for utveksling med kolleger og publikum.

STUDIO er kuratert av Merete Røstad og Hild Borchgrevink. Faglig ansvarlig hos KORO er Nora Nerdrum. På KMD har STUDIO en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle tre institutter.

STUDIO(studio) 

I STUDIO(studio) utforsker studenter fra KMD og Bergen arkitektskole (BAS) studioet som fysisk, sosialt, privat og offentlig rom gjennom byggeprosjekter, ledet av kunstnerne Eamon O'Kane og Sveinung Unneland fra KMD og arkitekt Espen Folgerø fra BAS.

 

STUDIO residens

I STUDIO Residens kan de tre instituttene på KMD invitere kunstnere, fagpersoner og samarbeidspartnere til et arbeidsopphold i Bergen relatert til STUDIO.

STUDIO Residens 3: Stine Janvin
oktober 2022 og april 2023.

Samarbeid: Griegakademiets jazzkurs for jenter, KMD Institutt for musikk, Avgarde.

STUDIO Residens 2: Imi Maufe
14. mars - 10. april 2021
Samarbeid: BAG Bergen Ateliergruppe, KMD Institutt for design

STUDIO Residens 1: Mark Fell
2.-20. november 2021
2.-18. mai 2022
Samarbeid: BEK, Arbeidsgruppen for STUDIO ved KMD

Arrangementer

Tidligere arrangementer

ARKIV

Studio R#2

Imi Maufe
14.03-10.04.2022
A hut and a missing red horse
I samarbeid med Institutt for design og Bergen Ateliergruppe


Imi Maufe har en tverrfaglig kunstpraksis der det å arbeide i residens utgjør en form for metode. Med bakgrunn som landskapsarkitekt og i multidisplinær printmaking er hun opptatt av hvordan fysiske omgivelser kan forme skapende arbeid gjennom kunstnerbøker, grafikk, installasjoner og interaksjoner.

 

Studio R#1

Mark Fell
8.-22.11.2021 og 4.-19.05.2022
I samarbeid med Institutt for kunst og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
 

Den britiske kunstneren Mark Fell er opptatt av hvordan kollektive forestillinger om hva kreativitet er, legger føringer for hva kunstnere kan skape, og av hvordan en kritisk praksis kan utfordre slike forforståelser. Fell var tidlig ute med å skape elektronisk musikk, og i sin kunst trekker han også veksler på eksperimentell film, filosofi og radikal politikk.

STUDIO(studio) utstilling

STUDIO(studio)
byggeprosess

STUDIO(studio) studietur