STUDIO

2021-2024 skal KORO-prosjektet STUDIO på KMD utforske hva arbeidsrom for kunst, musikk og design kan være.

Om STUDIO

KOROs prosjekt STUDIO er andre del av kunst-produksjonen til fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61. Første del, samlingen Ephemerality – A Permanent Collectionble avduket da bygget åpnet i 2017. STUDIO skal utforske arbeidsrom og arbeids-prosesser i kunst, musikk og design. Prosjektet vil skape samarbeid på tvers både internt på KMD og mellom KMD og verden utenfor.

Gjennom historien har studio fungert  både som rom for individuelt arbeid, for undervisning og for utveksling med kolleger og publikum.

STUDIO er kuratert av Merete Røstad og Hild Borchgrevink. Faglig ansvarlig hos KORO er Nora Nerdrum. På KMD har STUDIO en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle tre institutter.

STUDIO residens

I STUDIO Residens kan de tre instituttene på KMD invitere kunstnere, fagpersoner og samarbeidspartnere til STUDIO gjennom en måneds arbeidsopphold i Bergen.

STUDIO(studio) 

I STUDIO(studio) utforsker studenter fra KMD og Bergen arkitektskole (BAS) studioet som fysisk, sosialt, privat og offentlig rom gjennom byggeprosjekter, ledet av kunstnerne Eamon O'Kane og Sveinung Unneland fra KMD og arkitekt Espen Folgerø fra BAS.

Hva skjer?

Kommende arrangementer

ARKIV

Studio R#2

Imi Maufe
14.03-10.04.2022
A hut and a missing red horse
I samarbeid med Institutt for design og Bergen Ateliergruppe


Imi Maufe har en tverrfaglig kunstpraksis der det å arbeide i residens utgjør en form for metode. Med bakgrunn som landskapsarkitekt og i multidisplinær printmaking er hun opptatt av hvordan fysiske omgivelser kan forme skapende arbeid gjennom kunstnerbøker, grafikk, installasjoner og interaksjoner.

 

Studio R#1

Mark Fell
8.-22.11.2021 og 4.-19.05.2022
I samarbeid med Institutt for kunst og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
 

Den britiske kunstneren Mark Fell er opptatt av hvordan kollektive forestillinger om hva kreativitet er, legger føringer for hva kunstnere kan skape, og av hvordan en kritisk praksis kan utfordre slike forforståelser. Fell var tidlig ute med å skape elektronisk musikk, og i sin kunst trekker han også veksler på eksperimentell film, filosofi og radikal politikk.

STUDIO(studio) utstilling

STUDIO(studio)
byggeprosess

STUDIO(studio) studietur

Tidligere arrangementer