Fell skal holde andre del av workshopen Rewilding practice. Han vil også holde workshop på KMD.

STUDIO RESIDENS 1 er et samarbeid mellom KORO-prosjektet STUDIO, BEK Bergen senter for elektronisk kunst og arbeidsgruppen for STUDIO på KMD.