Arrangement

STUDIO residens 1b: Mark Fell

Om STUDIO

STUDIO(studio)

STUDIO Residens

 

STUDIOs første residenskunstner Mark Fell kommer tilbake til Bergen og KMD.

Fell skal holde andre del av workshopen Rewilding practice. Han vil også holde workshop på KMD.

Visualisering av skapende prosess. ©Vilde Salhus Røed. Fra første del av Mark Fells workshop Rewilding practice på BEK, november 2020.

Kunstner i residens

Mark Fell

Den britiske kunstneren Mark Fell er opptatt av hvordan kollektive forestillinger om hva kreativitet er, legger føringer for hva kunstnere kan skape, og av hvordan en kritisk praksis kan utfordre slike forforståelser. Fell var tidlig ute med å skape elektronisk musikk, og i sin kunst trekker han også veksler på eksperimentell film, filosofi og radikal politikk. www.markfell.com/wiki/

STUDIO RESIDENS 1 er et samarbeid mellom KORO-prosjektet STUDIO, BEK Bergen senter for elektronisk kunst og arbeidsgruppen for STUDIO på KMD.