Studenter ved Institutt for kunst og Institutt for design har tilgang til gode verkstedsfasiliteter og moderne teknisk utstyr. Fakultetet har 13 ulike verksteder i Møllendalsveien 61.

De fleste verkstedene er åpne for studenter i byggets åpningstid. Verkstedene er betjent i vanlig arbeidstid, mellom klokken 08 og 15.45.

Sikkerhetskurs er obligatorisk for adgang til verkstedene. For å kunne gå verkstedsspesifikke sikkerhetskurs eller introduksjonskurs, må man ha tatt et grunnleggende HMS-kurs i forkant. Kursene går jevnlig i semestrene. Studenter med gjennomført sikkerhetskurs fra KMD kan få adgang til verkstedene også på kveldstid. Dette gjelder ikke for tre- og metallverkstedet.

Treverkstedene

De to treverkstedene ligger i første etasje mellom studentarbeidsplassene og verkstedsgården.

Treverksted 1 er skreddersydd for produksjon av prototyper og er i første rekke rettet mot design. Her finnes blant annet justersag, båndsag, avretter, tykkelseshøvel, pussemaskin, finérpresse og dreiebenk.

Treverksted 2 er skreddersydd for mer generell produksjon. Her finnes blant annet justersag, båndsag, platesag og kappsag.

Utenfor treverkstedene ligger benkeverkstedene, hvor man kan arbeide med håndverktøy som tilhører treverkstedene.

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på treverkstedene. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Treverkstedene har åpningstid for studenter mellom 08.30 og 15.00.

Verksmestre på tre er Klaus Flavio Berntsen og Kristian Skjold. De har kontor ved treverkstedene.

Metallverkstedet

Metallverkstedet ligger i første etasje mellom studentarbeidsplassene og verkstedsgården.

Metallverkstedet har en moderne maskinpark tilpasset både generelt metallarbeid og produksjon av prototyper. Her finnes blant annet platesaks, platebøyer, rørbøyer, kuttemaskin og dreiebenk. Sveiseverkstedet ligger på andre siden av verkstedsgården, og her finnes både punktsveis, MIG og TIG. Innenfor sveiserommet ligger pusserom med smergel og plasmakutter.

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på metallverkstedet. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Metallverkstedet har åpningstid for studenter mellom 08.30 og 15.00.

Verksmestre på metallverkstedet er Svein Orrebakken og Kristian Skjold. De har kontor ved metallverkstedet.

Lakkrommet

Lakkrommet ligger i bakre del av 1. etasje. Rommene gir mulighet til overflatebehandling og stoffer/materialer som krever egne vernetiltak og ventilering. Rommet er delt i en lakksone, en avdunstingssone og en sone for mellomslip. Her finnes sprøytevegg og friskluftmasker. I mellomslip er det et pussebord med avtrekk som håndterer slipestøv fra lakk.

Lakkrommet gir etter forskriftene i hovedsak anledning til lakkering med bruk av spraybokser, dette grunnet mangel på blanderom.

Kort innføring i praktisk bruk, sikkerhet og ordensregler for rommene gir tilgang til lån av rommene for 3 dager av gangen.

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på lakkrommet. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Grafikkverkstedet

Grafikkverkstedet ligger i tredje etasje på venstre side av bygningen.

Grafikkverkstedet har gode fasiliteter og både antikt og moderne utstyr. Verkstedet er tilrettelagt for dyptrykk, tresnitt, litografi, fotogravyr og silketrykk. Her finnes blant annet to dyptrykkpresser med arbeidsstasjoner, én litografisk håndpresse for litografi og én dufa plantrykkpresse, steinslipningsområde, etseområde, to silketrykkbord og høytrykkspresse. Det finnes også store lysbord, samt et område for bokbinding.

Se en kort film fra grafikkverkstedet ( Vimeo)

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på grafikkverkstedet. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Verksmester på grafikk er Anna Maria Björkman

Fotoverkstedet

Fotoverkstedet ligger i fjerde etasje, på venstre side av bygningen. Verkstedet har fasiliteter for de fleste fotografiske arbeidsmåter. Et nytt mørkerom håndterer framkalling av både farge- og svarthvittfilm, samt kopiering av både farge- og svarthvitt.

Vegg i vegg med mørkerommet ligger et stort fotostudio, hvor man kan jobbe med både dagslys, fastlys og blitslys. Rommet kan deles i to med en gardin, og har en black box-del og en white cove-del. En bro midt i rommet gjør det mulig å fotografere ovenfra.

Fotoverkstedet har også et printerrom, hvor man kan skrive ut i fotokvalitet, og et skannerrom med Hasselbladskannere og A3-skanner.

Fotoverkstedet låner ut kamerautstyr i alle kategorier, alt fra analoge 35mm-kameraer til 8x10-kameraer, og digitale mellomformatkameraer.

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på fotoverkstedet. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Verksmester på foto er Nathan Corum. Han har kontor i fjerde etasje, bakerst i venstre del av bygningen.

Keramikkverksted

Keramikkverkstedet ligger i første etasje rett innenfor Nedre hall. Verkstedet er godt utstyrt med dreieskiver, ekstrudere, glasurrom (med vekter, glasurmiksere og sprøyteskap), gassovner og elektriske ovner i ulike størrelser og med ulike funksjoner. Med inngang fra verkstedsgården ligger også et gipsverksted hvor det mulig å støpe i ulike materialer, og det har to dreieskiver for gips, båndsag og forskalingsutstyr.

Se en kort film fra keramikkverkstedet ( Vimeo)

Verksmester låner ut håndverktøy og spesialverktøy for keramikk.

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på keramikkverkstedet. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Verksmester på keramikk er Erik Lytskjold

Tekstilverkstedet

Tekstilverkstedene ligger i tredje etasje i bakre del av bygningen. Tekstilverkstedet er i praksis delt i to: Stofftrykk og vev. Trykkverkstedet er satt opp for arbeid med stofftrykk og farging. Vevverkstedet har Jacquardvev, Damaskvev, flatvever, datastyrte skaftvever og digitale vever. Tekstil disponerer også en laserkutter, symaskiner og overlock. Det finnes eget rom for etterbehandling som damp og stryk, samt en transferpresse.

Se en kort film fra tekstilverkstedet ( Vimeo)

På fagområdet, gis det innføring i et stort spekter av tekstilrelaterte teknikker for konstruksjon av flate og volum og for bearbeiding og preging.

Sikkerhetsopplæring gis i forbindelse med de ulike faglige kurs. Det er egne rutiner og HMS i de ulike tekstilverkstedene. Man må gå fagkurs for å få tilgang.

Verksmester på vev er Kari Merete Paulsen 

Verksted for digitale og elektroniske medier

Verksted for elektroniske og digitale medier har fasiliteter i byggets bakre del, både i tredje og fjerde etasje.

Lydstudio består av opptaksrom og redigeringsrom, og har en arbeidsstasjon med utvalgte lydprogrammer og relevant hardware. her kan man jobbe med lyd i forskjelige musikalske oppsett som 5.1 surround og ambisonics/vimic så vell som stereo.

Redigeringslaben har oppdaterte arbeidsstasjoner med relevant, moderne utstyr og gode maskiner for post-produksjon av video og lyd projekter . Fakultetet har fasiliteter for store projeksjoner av 4K-materiale.

Videostudio ligger i tredje etasje, og er utstyrt med lysrigger, dollie, slider og high end kamera utstyr.

Det er krav til innføringskurs på verkstedene til digitale og elektroniske medier.

Verksted for digitale og elektroniske medier, og har kontor i fjerde etasje i bygningens bakerste del.

Modellverkstedet

Modellverkstedet ligger med tilgang fra verkstedsgården, og har nytt og spesialtilpasset utstyr for faglig utvikling og behandling av ulike materialer. Verkstedet er satt opp med blant annet laserkuttere, 3d-printere, CNC-fresebord, vannskjærer og 3D-scanningsmuligheter.

Se en kort film fra modellverkstedet( Vimeo)

Det er strenge krav til sikkerhetsopplæring, ryddighet og gode rutiner på modellverkstedet. Man må også ha eget, dedikert arbeidstøy og verneutstyr.

Fredrik M. Salhus er verksmester på modellverkstedet, og har kontor med inngang fra verkstedsgården.

Risograf

Risograf-verkstedet ligger i fjerde etasje i byggets fremre del på venstre side, tvers overfor fotostudio. 

For å få tilgang til verkstedet må man fullføre et ca. 3 timers HMS-/introduksjonskurs, samt en sesjon hvor man printer for seg selv med assistanse. Du kan lese mer om risograf-verkstedet og melde deg på for å motta kunngjøringer på MittUiB: https://mitt.uib.no/courses/16664

Mads Andersen er verksmester på risograf-verkstedet, og er tilstede hver torsdag. 

Datarom

Datarommene ligger i fjerde etasje, i bakre del av bygningen. Fakultetet har to datarom: en pc-lab og en mac-lab. Begge rommene er satt opp med tanke på avansert bildebehandling, og har full Adobe-programpakke.

Kontakt overingeniørene ved verkstedene


Seksjon for verksteder og tekniske tjenester

Seksjonssjef: Heine Bringe

Overingeniører ved verkstedene:

Modellverksted: Fredrik Salhus
Tekstil, vev: Kari Merete Paulsen
Grafikk: Anna Maria Björkman
Fotografi: Nathan Corum
Treverksted 1: Klaus Flavio Berntsen
Treverksted 2/Metallverksted: Kristian Skjold
Metallverksted: Svein Orrebakken
Digitale og elektroniske medier: Antoine Arthur Hureau
Pianoteknikk: Jens Schumann
Lydteknikk: Davide Bertolini

Drift: Anders Sunde  

Drift
Seksjon for verksteder og tekniske tjenester står også for mye av interndriften. Drift bistår med maling og rengjøringsutstyr, forsyning av stoler og bord, avfallshåndtering og avfallssortering, ettersyn av rømningsveier, bistand med lys, elektrisitet og vann.