- Dette har blitt en gedigen praktbok, en enestående samlet fremstilling av en kompleks historie. Denne boken viser at kunstutdanningene i Bergen har hatt en suveren omstillingsevne, gang på gang, men de har også en sterk vilje til å ta styringen og lære av historien, sa dekan Frode Thorsen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) under lanseringen av boken.

Initiativtager til bokprosjektet er tidligere rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og interimsdekan ved KMD, Gerd Tinglum. Thorsen refererte til  Tinglums forord i boken der hun understreker viktigheten av utdanningen KMD tilbyr. Tinglum sier at i en kultur der kunnskap i stigende grad skal gjøres målbar, og kunst og design reduseres til ornamentikk, står man i fare for å glemme verdien av en utdanning som verdsetter en refleksiv og problematiserende tilnærming til omverdenen. Fremtiden trenger den utdanningen vi tilbyr, påpeker Tinglum, som selv var med og presenterte den nye praktboken for en fullsatt sal.

Perfekt anledning
1. januar 2017 ble KHiB en del av universitetet, og slått sammen med Griegakademiet – Institutt for musikk. Sammenslåingen var den perfekte anledning til å belyse den bergenske kunst- og designundervisningens utvikling, utfordringer og særpreg. Redaksjonen har tatt en rekke valg med tanke på vinkling og representasjon for at innholdet på best mulig speiler ulike fagområder, generasjoner og faglige ståsteder. Det har også vært viktig at boken ikke bare feirer skolen, men at den også reflekterer over hvordan man har jobbet for å utvikle utdanningsinstitusjonens faglige innhold.

Foruten Tinglum holdt redaktør for boken Nina Schjønsby innlegg, samt tidligere rektor ved KHiB, Nina Malterud og alumner fra Institutt for design, Vera og Kyte, og alumn fra Institutt for kunst, Mattias Härenstam. 

Kunst siden 1772
Den kunstfaglige utdanningen i Bergen har røtter helt tilbake til etableringen av Det Harmoniske Akademis tegneskole i 1772, med flere institusjoner og lokaliteter. I nyere tid innbefatter det skoler som Bergen Kunsthåndverksskole, Statens høgskole for kunsthåndverk og design og Vestlandets kunstakademi. Først nå er utdanningen samlet under ett tak, i det flotte nybygget i Møllendal. Inviterte fra inn- og utland, samt fakultetets ansatte og studenter var tilstede da boken ble lansert, og alle fikk overrekt et eksemplar i gave. Boken løfter frem noe av det som har gjort Bergens kunst- og designutdanning særegen, samtidig som den også ønsker å vise hvorfor disse fagtradisjonene er avgjørende for fremtiden.

Spesialskrevne bidrag
Boken inneholder over 50 bidrag skrevet og produsert spesielt for denne antologien: essays, visuelle bidrag og presentasjoner av både tidligere studenter og ulike forskningsprosjekter. Blant bidragsyterne finnes tidligere ansatte, rektorer og andre fagansvarlige som har betydd mye for skolen. Bidragene deres forteller om en institusjon som har forholdt seg til stadig skiftende politiske krav og endringer i kunst- og designutdanningen.
Fagpersoner fra andre institusjoner i feltet er også invitert med tanke på å belyse en større kontekst. Like viktig som å dokumentere skolens historie har det vært å formidle dens innhold nå, å gi et bilde av hvordan kunstutdanningen har endret seg og hvordan Fakultet for kunst, musikk og design har blitt det det er i dag. Resultatet har blitt en spennende, vakker og rikt illustrert bok.

Om boken

  • Redaktør Nina Schjønsby 
  • Redaksjonsgruppe: Gerd Tinglum, Johan Sandborg, Rita Marhaug, Hilde Kramer & Gard Frantzsen.
  • Omlag 50 bidragsytere
  • Design: NODE design Oslo/Berlin