Årets utdeling av juryerte stipender til masterstudenter ble gjestet av representant Hege Imerslund for Bildende Kunstnernes Hjelpefond (BKH) og Kirsti van Hoegee for Norske Kunsthåndverkere (NK). Stipendene er en ærefull anerkjennelse av studentenes arbeid og faglige nivå.

Norske Kunsthåndverkeres studentpris
Tone Andersen, som er blant årets uteksaminerte fra masterstudiet i kunst, mottok prisen på 15.000 for sitt verk «© for change» som ble vist under avgangsutstillingen i Bergen Kunsthall i vår.

Juryens begrunnelse trekker frem det håndverksmessig dyktige ved verkets utførelse, som samtidig forholder seg godt til kunsthåndverkets kontekst og langstrakte historie.

Norske Kunsthåndverkere deler hvert år ut en pris til en av avgangsstudentene ved Master i kunst eller Kunst og håndverk ved hhv. Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen. NKs studentpris er innstiftet for å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling.

Kunststudentstipender til 8 masterstudenter i kunst
Bildende Kunstneres Hjelpefonds kunststudentstipend 2019 på 35 000 skattefrie kroner ble tildelt til følgende masterstudenter i kunst (se hovedbilde i saken øverst):

Oda Bremnes, førsteårs masterstudent

Nayara Leite, førsteårs masterstudent

Daniela Bergschneider, førsteårs masterstudent

Linda Morell, master avgangsstudent

Kim Hankyul, master avgangssudent

Victor Guzman, master avgangsstudent

Marianne Løvvik, master avgangsstudent

Søren Krag, master avgangsstudent

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over
2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.

USF studio
Fakultetet leier et studio ved USF Verftet. Hvert år blir en til to avgangsstudenter valgt til å disponere dette studioet i ett år, med en avsluttende utstilling som resultat. I år får avgangsstudent Kim Hankyul muligheten til å arbeide i dette studioet.

Masterutstillingen i kunst i 2019 ble vist 12. april – 5. mai. Utstillingen forgår hvert år i Bergen Kunsthall.