Vilde Braanaas

Master i design 2017

Visuell kommunikasjon

Arbeider

Korleis kan design vere ein reiskap for refleksjon rundt massekommunikasjon som er kropp- og utsjånadfokusert?