Linda Marie Westgaard

Master i kunst 2019

Arbeider

Gjenbruk i nomadiske landskap