Sonja Ovaskainen

Master i kunst 2022

Arbeider

Merenkehto (The cradle of the ocean)