Anders Hannevold

Master i utøvende musikk og komposisjon 2021

Bio

15. juni 2021, fremførte Anders Hannevold sin masterkonsert på komposisjon i Universitetsaulaen.

Arbeider

Masterkonsert: Anders Hannevold