Roger Andreas Holme

Master i utøvende musikk og komposisjon 2021

Bio

Roger Andreas Holme avsluttet sin mastergrad ved Griegakademiet 2. juni. Konserten hadde et variert program, blant annet med musikk av Berg, Robin, Waring og Maros. I tillegg fikk Roger tilskrevet et verk av komponisten Kjetil Djønne, som ble urframført på konserten. Komposisjonen fikk økonomisk støtte fra Morten Eide Pedersens minnefond.

Arbeider

Masterkonsert: Roger Andreas Holme