Mydland har stilt ut nasjonalt og internasjonalt og er innkjøpt av ledende samlinger og institusjoner bla Museet for samtidskunst.

  • Prosjektleder og kunstnerisk leder for det PKU finansierte KU prosjektet ’Topographies of the Obsolete’, et tverrfaglig internasjonalt KU prosjekt 2011-
  • Kunstnerisk utviklingsarbeid Leder ved Avdeling for Kunst 2012-15
  • Konstituert dekan ved Avdeling for Kunst vår 2015

Hun var del av arbeidsgruppen som utarbeidet den nye avdelingsstrukturen ved sammenslåingen av avd. For spesialisert kunst og Avd. Kunstakademiet i 2015. Og har vært aktiv i råd og utvalg i en årrekke. 

Mydland er veileder og underviser på BA, MA og stipendiatnivå, samt vært sensor på stipendiatnivå.
http://topographies.khib.no