Spesialområde
Maleri i et utvidet felt, med spesiell fokus på spørsmål knyttet til forbindelsen mellom ide til materiale.

Gerd Tinglums arbeider gjenspeiler tydelig innflytelsen fra studieårene i henholdsvis Japan, Tyskland og Norge. Tinglums kunstnerskap tydeliggjør fremfor alt to sentrale akser; hennes særegne bruk av farge og hennes sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst.

Fargenes fysiske og mentale påvirkning på oss står sentralt i Tinglums kunst. Tinglum har utviklet et konsekvent og høyst personlig fargealfabet, der hver farge har sin spesifikke betydning. Hun arbeider I mange materialer utifra et idébasert utgangspunkt. Til tross for det abstrakte formspråket og umiddelbarheten i uttrykket forteller Tinglums arbeider historier. Det er kanskje dette som utgjør spenningen i Tinglums kunst; mellom det hypervisuelle, umiddelbare uttrykket preget av tilstedeværelse og konsentrasjon og det underliggende idéinnholdet som ligger til grunn.

Bakgrunn
Gerd Tinglum har sin utdannelse fra Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tinglum har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Kunstnerforbundet, Stenersenmuseet og Kunstnerens Hus. Hun har hatt Statens garantiinntekt for kunstnere siden 2004 og har også gjort større utsmykkingsoppdrag ved blant annet Halden Fengsel, Asker og Bærum Politistasjon og Asker og Bærum Sykehus. Gerd Tinglum (f. 1951) er født i Namskogen og bor og arbeider i Oslo og Bergen.