Arbeider og produksjoner

Vi er når vi bor
Rom for liv
Everyday Poetics
Myrlende
I Lag
Hvordan kan visuell fremstilling utgjøre en del av en prosess som avslører noe dypere om noens identitet?
Turapi
Circle
Å gå seg vill
Kunsten å dele omgivelser
Dreams in Tran­sition
Korleis kan design vere ein reiskap for refleksjon rundt massekommunikasjon som er kropp- og utsjånadfokusert?
Culture exchange pavilion in By-stranden Bergen inspi­red by Persian art and culture
Knopp
Standardisert personalisering i studentbustader
AFK-IRL
Jeg er staten
Fade and Bloom
A Shadow of Craft
Å skape et kritisk verktøy
En ny dimensjon av bergensdialekten
Sisyphus
Dear human
You're in my Head
Participatory branding
Rubicon Motus
Transition
Hvordan inspirerer naturen oss?
Re-imagining Pain Communication
Belonging
Visualizing Digital Identity
The Pictorial Human
Brukartilpassa lyssystem
Strange Pheno­menon, Weird Sensation
A state of becoming
Emosjonell utforming
Lytteland
Magien mellom - prosessen bak
7 mountains 7 stories 7 experiences
Samtidig
Memory of a place
Persona
Undiscovered potential
Essensen av rock & roll
Whisper game
Undre
Tegne for de­mon­tering
More Than One, Less Than Two
Mellom fra og til
En verden av plast
Belyste fortellinger
Making Space
Nærnatur
A virulent catharsis
The Boy in the Washing Machine
Alfa Beta Super!
Digital Leak Responding
Studio S
Hva tenker du på når du prøver å ikke tenke på global oppvarming?
Byene som aldri sover
Human | Nature
Mellom alt det andre
Fabeldyr med snakkebobler
Dialog
Kva er musikk i dine auge?
Ting Tar Tid
Beyond the Canvas
På kanten
Kaosmos - en holistisk tilnærming til visuell kommunikasjon
Hekseboka
Kva er potensialet i aggresjon?
Varighet gjennom variasjon
Tilfeldige møter i Longyearbyen
Vi er når vi bor
Blokk C
Hvordan kan romdesign fungere som tilrettelegger mellom mennesker og naturen (og således gjenopprette kontakten mellom menneske og natur)?
Engstelse blir til angst?
Getting Lost in the Woods
Ringvirkninger
Hr. Metikken
4 The Climate
Det digitale observatorium
Kyr eg har møtt og likt
LIMINAL DECADES
Get It If You Can
Eit bygg for fellesskap – transformasjon av parkeringshuset i Rosenkrantzgate 12
Reflections on Light
Pathos, den empatiske maskin
Lydlandskap
Next Generation
Fleksi-det fleksible ekstrarommet
Materia Cosmica
Bedre sammen
Hvordan være en mild klager i ditt bymiljø?
Mat i det urbane paradiset
Marineholmen, Fleet
Hjemme hele livet
Carto­graphies in Conver­sation
Embracing Solitude
Velkommen til Oslo!
Et neglisjert minne
Æra
Re-root
Kjøkkenbordet
Eldemelde
(De) Construc­ting the Picture­book
Til ungdommen
.Våg
Lyset før mørket
VJ set with Type
Å motivere til leselyst
Beyond Trends - Farger for Hurtigruten
The 3rd
Eldre & bedre sammen
Endring
Nydelig godt
Flexi
Pust
Å skape lekne sitteplasser for det offentlige rom
Hvordan kan jeg skape en utvidet forståelse av illustrasjon ved hjelp av menneskekroppen, bevegelse og teknologi?
“Sustain­able” Clothing
Det første håndtrykk
Klosterparken
Grågata
In between
TRAC­TION/DISTRAC­TION
Made in Public