Arbeider og produksjoner

Masterkonsert, Scene USF, Nattjazz 28. mai
Masterkonsert: Aida Ramazanova
Masterkonsert Universitetsaulaen 11. juni
Masterkonsert Scene USF, Nattjazz 28. mai
Masterkonsert Gunnar Sævigs sal 6. juni
Masterkonsert: Roger Andreas Holme
Studio USF / Nattjazz: Masterkonsert: Meidell, Hegg-Lunde & Eide
L’arte della persuasione, first movement - Inventio
Masterkonsert Universitetsaulaen 11. juni
Masterkonsert Universitetsaulaen 12. juni
Masterkonsert Universitetsaulaen 12. juni
Masterkonsert: Anders Hannevold
Masterkonsert, Scene USF, Nattjazz 27. mai
Masterkonsert: Niklas Kvenild
Masterkonsert, Scene USF, Nattjazz 28. mai
Masterkonsert Gunnar Sævigs sal 7. juni
Konsert med nyMusikk KRAPYL Østre, 5. juni
Masterkonsert Gunnar Sævigs sal 5. juni
Masterkonsert: Pål Andreas Foldal Aam
Masterkonsert Gunnar Sævigs sal 6.juni
Masterkonsert: Oddhild Louise Nyberg
Masterkonsert: Anni Teresa Savolainen
Masterkonsert Universitetsaulaen 13. juni
Masterkonsert: Isara Masunari
Masterkonsert Universitetsaulaen 14. juni