Kunstnerisk ph.d.:
Lenke til utlyste stipendiatstillinger ved KMD finnes i oversikten over ledige stillinger ved Universitetet i Bergen her. 

Krav til søknadene er beskrevet i hver enkelt utlysing. 

Veiledning for budsjett kan lastes ned her og Mal til finansieringsplan for stipendiatprosjekt (engelsk versjon her).

Stipendiatstillingene er for en åremålsperiode på fire år, med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet kan være i form av undervisning, eksamensarbeid eller veiledning, alt etter behovet ved instituttet.

Stipendiatene vil bli tilknyttet UiBs ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Lenke til forskriften for programmet her.

Fakta og bakgrunn:
KMD fikk høsten 2018 opprettet et kunstnerisk ph.d.-program, med denne innretningen:

  • Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.
     

Les nyhetssak om opprettelsen her.

Det kunstneriske ph.d.-programmet er en videreføring av det faglige grunnlaget fra det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som har eksistert siden 2003. Stipendiatene er tilknyttet et av KMDs tre institutt kunst, musikk eller design, og nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid for opplæringsdelen, med tverrkunstneriske seminar og samlinger.

Her finner du lenke til forskrift, programbeskrivelse og annet rammeverk.

Det kunstneriske ph.d.-programmet er en videreføring av det faglige grunnlaget fra det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som har eksistert siden 2003. Stipendiatene er tilknyttet et av KMDs tre institutt kunst, musikk eller design, og nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid for opplæringsdelen, med tverrkunstneriske seminar og samlinger.

Her finner du lenke til forskrift, programbeskrivelse og annet rammeverk.

Vitenskapelig ph.d.:
Stipendiater innen etnomusikologi, musikkvitenskap og musikkterapi søker til KMD, og blir formelt tatt opp i ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet. De har sin faglige virksomhet ved Griegakademiet og er knyttet til den regionale forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS). Her deltar også stipendiater innen utøvende musikk eller komposisjon. Eventuelle nye stipendiatstillinger i de kommende årene vil bli utlyst her. Mer informasjon finnes her

Bilde: detalj fra Tao G. Vrhovec Sambolec's forskningsprosjekt 'Rhythms of Presence'