Bilde: detalj fra Tao G. Vrhovec Sambolec's forskningsprosjekt 'Rhythms of Presence'

Vitenskapelig ph.d.:
Stipendiater innen etnomusikologi, musikkvitenskap og musikkterapi er knyttet til den regionale forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS). Her deltar også stipendiater innen utøvende musikk eller komposisjon. Eventuelle nye stipendiatstillinger i de kommende årene vil bli utlyst her.

Kunstnerisk ph.d.:
Ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid er en ny grad opprettet av Kunnskapsdepartementet i brev av 04.01.2018, med denne faglige innretningen:

  • Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Det nåværende Stipendiatprogrammet, som ikke er gradsgivende, fases ut og erstattes av gradsgivende program ved noen av de største kunstutdanningene: Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole og sannsynligvis NTNU. Inneværende stipendiater vil bli oppfordret til å søke seg over til gradsgivende program.

Ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB vil ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid sannsynligvis bli opprettet tidlig høst 2018. Programmets faglige profil bygger på det tidligere Stipendiatprogrammet. Søkere skal søke direkte til KMD. All informasjon om søknad til stipendiatstilling og opptak til program 2019 vil finnes på disse sidene så snart programmet er etablert.