REPRESENTASJON OG PERFORMATIVITET – MARGINALITET – MATERIALITET

En oppsummering av tre forskningsseminar ved KMD 2017–18

 Høst 2017–vinter 2018 ble det arrangert tre interne forskningsseminar ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, med presentasjoner av pågående forskningsprosjekt, både kunstneriske og vitenskapelige. Dette var et ledd i bygging av forskningsmiljø ved det nye fakultetet. Tema og program var utviklet av en intern arbeidsgruppe med representanter fra alle tre institutt. For å sikre spor etter seminarene ble Roar Sletteland engasjert som ekstern observatør for å skrive en oppsummering. Denne teksten, sammen med en oversikt over seminartema og bidragsyter, kan du lese her.