Forskningsprosjekter

Fakultetet stimulerer systematisk til faglig diskusjon som kan utfordre grensene for faglig erkjennelse innen kunst, musikk og design.

Bilde: Arbeid fra Topographies of the Obsolete av Anne Helene Mydland og Johan Sandborg.

Fakultetet setter hvert år av budsjettmidler til KU-prosjekter, forskningsprosjekter og publikasjoner. Prosjekt- og publikasjonsmidlene forvaltes av en egen komité for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Komitéen ledes av dekanen, har eksternt flertall og bred internasjonal deltakelse. Tre av de fire eksterne medlemmene er ansatt ved relevante, europeiske institusjoner som prioriterer kunstnerisk utviklingsarbeid høyt. Ett medlem har erfaring fra det norske universitets- og forskningssystemet.

Søknader om støtte vurderes i henhold til fastsatte retningslinjer som har sitt utspring i internasjonale KU- og forskningsreferanser, samtidig som de reflekterer det norske rammeverket for forskning og KU. Faglig ansatte kan søke om støtte til større KU- og forskningsprosjekter eller publikasjoner to ganger i året. KU-komitéen vurderer også interne søknader til Prosjektprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre strategiske forsknings- og KU-satsinger.

En oppsummering av tre forskningsseminar om Representasjon og performativitet – Marginalitet – Materialitet ved KMD 2017–18: I perioden høsten 2017 til vinteren 2018 ble det arrangert tre interne forskningsseminar ved Fakultet for kunst, musikk og design, med presentasjoner av pågående forskningsprosjekt, både kunstneriske og vitenskapelige. Dette var et ledd i bygging av forskningsmiljø ved det nye fakultetet. Tema og program var utviklet av en intern arbeidsgruppe med representanter fra alle tre institutt. For å sikre spor etter seminarene ble Roar Sletteland engasjert som ekstern observatør for å skrive en oppsummering. Denne teksten, sammen med en oversikt over seminartema og bidragsyter, kan du lese her.

Matter, Gesture and Soul
(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Social Acoustics: Sound, Embodiment, Community
Wheels Within Wheels
Creative Centre for Fluid Territories
Synsmaskinen
Pictogram Me