Bilde: Arbeid fra Topographies of the Obsolete av Anne Helene Mydland og Johan Sandborg.

Fakultetet setter hvert år av budsjettmidler til KU-prosjekter, forskningsprosjekter og publikasjoner. Prosjekt- og publikasjonsmidlene forvaltes av en egen komité for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Komitéen ledes av dekanen, har eksternt flertall og bred internasjonal deltakelse. Tre av de fire eksterne medlemmene er ansatt ved relevante, europeiske institusjoner som prioriterer kunstnerisk utviklingsarbeid høyt. Ett medlem har erfaring fra det norske universitets- og forskningssystemet.

Søknader om støtte vurderes i henhold til fastsatte retningslinjer som har sitt utspring i internasjonale KU- og forskningsreferanser, samtidig som de reflekterer det norske rammeverket for forskning og KU. Faglig ansatte kan søke om støtte til større KU- og forskningsprosjekter eller publikasjoner to ganger i året. KU-komitéen vurderer også interne søknader til Prosjektprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre strategiske forsknings- og KU-satsinger.