Her finnes forskningspublikasjoner som er forfattet av ansatte ved fakultetet, støttet og utgitt av fakultetet eller tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet.