Bokstabel

Publikasjoner

Fakultet for kunst, musikk og design satsar på kunstnarleg utviklingsarbeid. Utvalde KU-prosjekt vert formidla i form av publikasjonar. Publikasjonane frå KMD sitt eige forlag er vurderte av internasjonale fagfellar og finansierte gjennom støtte frå KU-komitéen.

Her finnes forskningspublikasjoner som er forfattet av ansatte ved fakultetet, støttet og utgitt av fakultetet eller tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet.