Bordplate

Stipendiater

Fakultet for kunst, musikk og design tilbyr både kunstnerisk og vitenskapelig ph.d.-utdanning. Stipendiatene spiller en viktig rolle i fakultetets forskningsmiljø. Det er et mål å skape møtepunkter mellom de ulike forskningstradisjonene.

Høsten 2018 etablerte UiB et kunstnerisk doktorgradsprogram. Det nye programmet følger Kunnskapsdepartementets krav til denne doktorgraden:

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. 

Dette er en videreføring av det faglige grunnlaget fra det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som har eksistert siden 2003. Stipendiatprogrammet, som ikke er gradsgivende, fases ut og erstattes av gradsgivende program ved de største kunstutdanningene: Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole og NTNU. 

   

Stipendiatene er tilknyttet et av KMDs tre institutt kunst, musikk eller design, og nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid for opplæringsdelen, med tverrkunstneriske seminar og samlinger. 

Stipendiater innen etnomusikologi, musikkvitenskap og musikkterapi er formelt tatt opp i ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet, men har sin faglige virksomhet ved Griegakademiet. De er knyttet til den regionale forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS). Eventuelle nye stipendiatstillinger i de kommende årene vil bli utlyst på siden for ledige stillinger ved UiB. Mer informasjon om og for stipendiater og ph.d.-kandidater ved fakultetet er samlet her.

Bilde ovenfor: detalj fra Tao G. Vrhovec Sambolec's forskningsprosjekt 'Rhythms of Presence'

Stipendiater ved KMD

Tidligere stipendiater

Bruk lenkene for å laste ned de tidligere KU-stipendiater (kunstnerisk utviklingsarbeid) og vitenskapelige Ph.d.-stipendiaters kritiske refleksjoner.

Fakultet for kunst musikk og design:

Emma Wolukau-Wanambwa (KU, kunst) gikk dessverre bort i 2022
Erik Friis Reitan (KU, kunst): disputert i 2022
Åsmund Espeland (musikk, vitenskapelig Ph.d.) disputert i 2022
Juliane Zelwies (KU, kunst): disputert i 2022
Thorolf Thuestad (KU, musikk): disputert i 2022
Craig Wells (KU, musikk): disputert i 2022
Kjetil Møster (KU, musikk): disputert i 2021
Tom Eide Osa, (musikk, vitenskapelig Ph.d.): disputert 2021
Sabine Popp (KU, kunst): disputert i 2021
Oded Ben-Horin (musikk, vitenskapelig Ph.d.): disputert 2021
Fredrik Rysjedal (KU, design): disputert 2019   
Tine Grieg Viig (musikk, vitenskapelig Ph.d.): disputert 2018
Albert Cheng-Syun Tang (KU, design): disputert 2017
Ingrid E. Hagen (KU, musikk): disputert 2018
Hildur Bjarnadóttir (KU, kunst): disputert 2017
Tao G. Vrhovec Sambolec (KU, kunst): disputert 2017

 

Tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (alle KU-stipendiater):

Michelle Teran (kunst): disputert 2016
Ellen Røed (kunst): disputert 2014
Patrik Entian (kunst): disputert 2014
Pedro Gómez-Egaña (kunst): disputert 2012
Kjell Rylander (kunst): disputert 2012
Linda Lien (design): disputert 2011
Caroline Slotte (kunst): disputert 2011
Trond Lossius (kunst): disputert 2007

Griegakademiet – Institutt for musikk (før opprettelsen av KMD):

Else Olsen Storesund - disputert 2016 (KU)
Anna Helle-Valle - disputert 2016 (Ph.d.)
Annabel Balean Guaita - disputert 2015 (KU)
Ruben Sverre Gjertsen - disputert 2014 (KU)
Lars Tuastad - disputert 2014 (Ph.d.)
Hans Petter Solli - disputert 2014 (Ph.d.)
Silje Valde Onsrud - disputert 2013 (Ph.d.)
Nicholas Ssempijja - disputert 2012 (Ph.d.)
Viggo Krüger - disputert 2012 (Ph.d.)
Audun Myskja - disputert 2012 (Ph.d.)
Tunca Arican - disputert 2011 (Ph.d.)
Jostein Gundersen - disputert 2010 (KU)
Per Åsmund Omholt - disputert 2009 (Ph.d.)
   

Om kunstnerisk utviklingsarbeid