Stipendiater ved KMD

Stipendiatene som er tatt opp på kunstnerisk grunnlag er knyttet til det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I løpet av 2018 vil UiB etablere et kunstnerisk doktorgradsprogram, tilknyttet en nasjonal forskerskole med samme faglige grunnlag som det nåværende Stipendiatprogrammet. 

Stipendiater innen etnomusikologi, musikkvitenskap og musikkterapi er knyttet til den regionale forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS). Her deltar også stipendiater innen utøvende musikk  eller komposisjon.

Bilde: detalj fra Tao G. Vrhovec Sambolec's forskningsprosjekt 'Rhythms of Presence'

Tidligere stipendiater

Bruk lenkene for å laste ned de tidligere Ph.d.- og KU (kunstnerisk utviklingsarbeid)-stipendiatenes kritiske refleksjoner.

Fakultet for kunst musikk og design:

Albert Cheng-Syun Tang (design) dispositioned 2017
Ingrid E. Hagen (KU, musikk): disputert 2018
Hildur Bjarnadóttir (KU, kunst): disputert 2017
Tao G. Vrhovec Sambolec (fine art): dispositioned 2017

 Tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (alle KU-stipendiater):

Michelle Teran (kunst): disputert 2016
Ellen Røed (kunst): disputert 2014
Patrik Entian (kunst): disputert 2014
Pedro Gómez-Egaña (kunst): disputert 2012
Kjell Rylander (kunst): disputert 2012
Linda Lien (design): disputert 2011
Caroline Slotte (kunst): disputert 2011
Trond Lossius (kunst): disputert 2007

Griegakademiet – Institutt for musikk (før opprettelsen av KMD):

Else Olsen Storesund - disputert 2016 (KU)
Anna Helle-Valle - disputert 2016 (Ph.d.)
Annabel Balean Guaita - disputert 2015 (KU)
Ruben Sverre Gjertsen - disputert 2014 (KU)
Lars Tuastad - disputert 2014 (Ph.d.)
Hans Petter Solli - disputert 2014 (Ph.d.)
Silje Valde Onsrud - disputert 2013 (Ph.d.)
Nicholas Ssempijja - disputert 2012 (Ph.d.)
Viggo Krüger - disputert 2012 (Ph.d.)
Audun Myskja - disputert 2012 (Ph.d.)
Tunca Arican - disputert 2011 (Ph.d.)
Jostein Gundersen - disputert 2010 (KU)
Per Åsmund Omholt - disputert 2009 (Ph.d.)
   

Om kunstnerisk utviklingsarbeid