– Jeg er stolt og ydmyk over få en tilknytning til det innovative og kreative universitetsmiljøet i Bergen, sier festspilldirektør Anders Beyer, som tiltrer 1. mai 2020.

- Sammen med ledelsen i KMD skal jeg i de kommende måneder kartlegge innsatsområdet, sådan at jeg kan bidra på områder, som er til gavn for universitetet. Jeg har erfaring med internasjonalt samarbeid i hele kunstfeltet, og toppleder-erfaring fra større kunstinstitusjoner med komplekse prosjekter. Det er mit håp at erfaring med forskning, formidling, journalistikk, ledelse, kuratering, kunstnerisk praksis som utøvende musiker osv vil være attraktiv i en rekke sammenhenge på universitetet. 

Beyer sier videre at store ambisjoner og sterke fagmiljøer er med på å gjøre UiB til en spydspiss innen forskning og formidling.

- Jeg er stolt og ydmyk over å få en tilknytning til det innovative og kreative universitetsmiljøet i Bergen, sier Beyer som tidligere har vært ekstern lektor ved Københavns Universitet.
   
– Gjennom Festspillene har jeg samarbeidet med Universitetet i Bergen ved flere anledninger, og etter hvert fått erfaring med de voldsomt kompetente og interessante lærer- og studentmiljøene som finnes på UiB. Jeg er begeistret for universitets sterke forankring i samfunnet og i det levde liv. Forskning finner for alvor sin legitimitet når den folder seg ut i en samfunnsmessig kontekst. Da forstår vi hvor avgjørende det er at vi har sterke, uavhengige forskningsmiljøer, som kan bidra til sammenhengskraften i samfunnet, sier Beyer
 

Bakgrunnen for tilsettingen av Beyer er å styrke kontakten med andre kulturinstitusjoner, samt å bidra til strategisk tenkning i oppbyggingen av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Dekan ved KMD Frode Thorsen er svært fornøyd med  å få et tettere samarbeid med festspilldirektøren som opprinnelig er utdannet pianist.

- Vårt fakultet er fremdeles i en etableringsfase og vi tror Anders Beyer har svært mye å bidra med nå. Vi ønsker å trekke ham inn som ressurs på tvers av våre fag og disipliner, på alle nivåer, til åpne forelesninger og seminarer, f.eks. knyttet til  festivalkuratering og ledelse og utvikling av kulturinstitusjoner, sier Frode Thorsen.

Han legger til at ledelsen ved KMD også tror, at han – med sitt brede internasjonale engasjement og nettverk –  vil bli en viktig strategisk rådgiver, både for KMD spesielt men også for UiB generelt. 

Før han ble Festspilldirektør var Anders Beyer administrerende direktør og kunstnerisk leder for samtidsmusikkensemblet Athelas Sinfonietta Copenhagen og Athelas New Music Festival.

Beyers karriere omfatter kunstnerisk lederskap innen alle kunstarter. Han har tatt initiativ til et stort antall bestillingsverk av musikk-, teater- og danseproduksjoner, og har utviklet ambisiøse prosjekter i samarbeid med verdens ledende artister, kunstnergrupper og scenekunstsentre.