I 2018 har festivalen “Climate Change” som motto. Treet er en fornybar ressurs. Det er det mest energivennlige byggematerialet å produsere og har kvaliteter som gjenbruk, karbonlagring, mm. Festivalen har som formål å vise treets mange kvaliteter og stimulere til økt bruk av tre.

Festivalen trekker til seg ressurspersoner fra hele verden og er sentral i et internasjonalt nettverk som setter fokus på treet som ressurs. Både byggeprosessen og utstillingen av arbeidene etterpå ønsker å fungere som en god ramme for formidlingen av et seriøst tema som “Climate Change” - på en kunstnerisk og sympatisk måte.

Utstillingen vil stå fram til 20.juni. professor Petter Bergerud ved Institutt for design er en viktig organisator bak festivalen.

Bak festivalen står;
Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen sammen
med Bergen Kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune.

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, Bergen Arkitektforening, Landskapsarkitekters Forening og Trefokus.