Alumniseminaret ga innblikk i fordypningsområdets mangeslungne historie, fra den tiden Lise Finne og Jon Pettersen begynte sitt arbeid ved det som opprinnelig het Bergen Kunsthåndverksskole (BKHS) og frem til i dag, med beretninger fra kunstnere som har sitt virke innenfor feltet. 

Presentasjoner ble gitt av Anne Bårdsgård, Annbjørg Eide, Ragnhild Lie og Svein Ove Kirkhorn. Kirkhorn viste sitt pågående relasjonelle kunstprosjekt "PICNIC" foran KMDs campus i Møllendal.

Inviterte gjester er alumni fra Bergen Kunsthåndverksskole (BKHS), Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD), Kunsthøgskolen i Bergen/Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).