– CIRRUS er en viktig samling som skaper stor kunnskapsutveksling mellom utdanningsinstitusjoner på et høyt internasjonalt nivå, sier Mona Larsen, leder ved Institutt for design.

Deltagerne fikk over to dager på KMD være med på et tettpakket program med forelesninger, diskusjoner og workshops for både ledere, koordinatorer og undervisere. Årets nettverksmøte handlet om forventningene som stilles til kunst- og designutdanning fra utsiden og innsiden av institusjonene, mens på lærerseminaret ble brobygging mellom det digitale og det fysiske utforsket gjennom tre intensive workshops.

– Samfunnet vårt står midt i en enorm omveltning som skaper helt spesielle utfordringer både i den fysiske og den digitale verden, sier Mona Larsen. – Som designere har vi et viktig ansvar for å stille kritiske spørsmål, synliggjøre og svare på disse utfordringene, noe vi blant annet gjør ved å være bevisst på bærekraft i alle aspekter av utviklingen av ethvert prosjekt.

Keynote foredraget under CIRRUS ble holdt av Albert Cheng-Syun Tang, som disputerte ved Institutt for design i 2018 med forskningsprosjektet «Reflective Roaming – Design, ubiquitous fantasy, everyday reality». Et prosjekt som bruker design til å skape rom for kritisk refleksjon ved å synliggjøre de usynlige forholdene mellom design, informasjonsøkonomi og menneskehet i vår allestedsnærværende digitale hverdag. I tillegg presenterte to alumnistudenter fra mastergradsprogrammet i design, Catrine Kooyman og Frida Yggeseth, sine prosjekter «The Pictorial Human» og «Lydlandskap» fra 2018. 

– Morgendagens designere er ikke bare problemløsere, men like mye «problem-finnere». Gjennom kunstnerisk forskning stiller vi kritiske spørsmål og eksperimenterer oss frem til nye innsikter som er med på å utfordre etablerte sannheter, sier Mona Larsen. – Kunnskapen vi tilegner oss gjennom CIRRUS er gull verdt for at KMD på en best mulig måte skal kunne videreutvikle og tilrettelegge for denne utviklingen av designfaget.

CIRRUS er et nettverk av ledende Nordiske og Baltiske universiteter innenfor kunst-, design- og arkitekturutdanning i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Litauen, Latvia og Estonia. Hvert år arrangeres det flere intensive kurs, lærerseminar og sommer skole hvor deltagere arbeider med og diskuterer et aktuelt tema knyttet til utdanning og faglig utvikling.

Klikk på bildet under for å åpne bildegalleri.