Design Thinking er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitet i Bergen (UIB), og er i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi.  Studiet er en tverrfaglig videreutdanning på masternivå som gir 30 stp., med oppstart i september og avsluttende eksamen i juni.

Gjennom hele studiet jobber kandidatene i tverrfaglige team med en reell case, praktisk og teoretisk. Studiet følger design thinking-prosessen (basert på d.school og Ideo) med innhold relatert til hver fase.

Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder. Disse utfordringene kan omfatte utvikling av nye produkter, tjenester, utformingen av nye forretningsmodeller eller strukturering av nye organisatoriske prosesser.

Studiet passer for designere, ingeniører, teknologer så vel som for ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt.

Undervisningen foregår på NHH, HVL, KMD gjennom åtte intensive samlinger over ett år.

Norges Handelshøyskole administrerer opptaket og studiet på vegne av samarbeidsinstitusjonene UiB og HVL. Faglig innhold leveres av NHH, HVL og UIB v/ Fakultet for kunst, musikk og design, Institutt for design.


Kontaktperson ved KMD: