Design thinking - strategisk design for innovasjon

Lær hvordan du utvikler nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Innovasjonsstudiet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

Publisert: . Oppdatert:

Design Thinking er en praktisk, menneskesentrert, prototypedrevet metode for innovasjon, som kjennetegnes av å møte organisatoriske utfordringer med en strategisk og kreativ tilnærming. Det er en anerkjent, tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi og business i et kraftig verktøy for problemløsning.

Emnet kombinerer disse tre fagdisiplinene, og har som mål å gi deltakerne kunnskapen som behøves for å lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter. Studentene bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte fagområdene. Emnet er utviklet for bedriftsledere, økonomer, designere, ingeniører og teknologer - så vel som ledere og fagfolk i ulike felt – som er interessert i å utvikle sin kompetanse for menneskesentrert, designdrevet innovasjon.

Emnet er casebasert, og studentene jobber i grupper med et reelt case gjennom hele året.

Det faglige innholdet leveres av Høgskulen på Vestlandet (innovasjon og prototyping), Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (designtilnærming og empati/brukerfokus) og Norges Handelshøyskole (organisasjon, kultur, ledelse og strategisk tilnærming).

Hver av de tre utdanningsinstitusjonene står for et emne på 10 studiepoeng. Dersom du ønsker å ta studiet som en del av Executive master i ledelse ved NHH vil studiepoengene fra samarbeidsinstitusjonene bli godkjent i graden. Det er ikke mulig å få godkjent ytterligere 30 studiepoeng fra andre institusjoner.

Emner:
NHH: Strategiske og organisatoriske perspektiver på verdiskapende innovasjon

UiB/KMD: Designfaglige virkemidler for innovasjon

HVL: Design Thinking i praksis – prototyping og anvendelser  

  

Studiepoeng

30 studiepoeng på masternivå

Studiestart

Oppstart 22. september 2022

Løpende opptak

17.02 - 23.08 2022

Studieavgift

108 000,- kr

   

Undervisning i regi av

NHH, HVL og UiB/KMD

Samlinger

8 intensive samlinger over et år

Studiested

Bergen

Deltakere per kull

35


Kontaktperson ved KMD: 

Bilde mangler tekst
Bilde mangler tekst

Oversikt over samlingsdatoer


Samling 1    22.09-24.09.2022    Bergen        Krasjkurs

Samling 2    24.10-25.10.2022    Bergen        Innsikt og utforskning

Samling 3    21.11-23.11.2022    Bergen        Syntetisering og sensemaking

Samling 4    16.01-17.01.2023    Bergen        Ideutvikling og prototyping

Samling 5    20.02-21.02.2023    Bergen        Designdrevet endring

Samling 6    20.03-21.03.2023    Bergen        Strategisk design for innovasjon

Samling 7    27.04-28.04.2023    Bergen        Visuell historiefortelling

Samling 8    30.05-01.06.2023    Bergen        Eksamensdager