Foto: Vilde Valland Aarseth, en av studentene som deltok på kurset.

- Det er første gang vi arrangerer dette kurset, der så å si alle faglig ansatte ved Institutt for design har vært involvert, sier illustrasjonsprofessor Hilde Kramer. 

Kurset involverte førsteårsstudentene fra begge studieretningene som tilbys under bachelorprogrammet i design, både møbel- og romdesign/interiørarkitektur og visuell kommunikasjon. I studieretning møbel- og romdesign/interiørarkitektur kommer idéer og konsepter til uttrykk i form av tredimensjonale objekter og romlige former, der fagfelt som form, farge, lys og ergonomi er viktige. Visuell kommunikasjon er en studieretning med helhetsperspektiv på hvordan idéer og konsepter kan formidles gjennom ulike verktøy og fagfelt som typografi, illustrasjon og animasjon, for å nevne noen, står sentralt.

- Det har vært viktig for oss å samle studentene fra begge studieretningene og gi dem en mulighet til å oppdage og utforske prinsippene for design i flere sammenhenger, helt fra makro- til mikronivå. Vi kan ikke diskutere bærekraft uten å erkjenne at det er sammenheng mellom klimaendringer, migrasjon og demokrati. En helhetlig faglig forståelse betyr også å sette seg inn i komplekse samfunnsutfordringer for å kunne bidra til å løse disse, sier Kramer. 

Skapte egne univers
I kurset fikk studentene i oppgave å skape sitt eget individuelle univers i løpet av fire uker. I løpet av disse ukene arbeidet studentene individuelt med sine prosjekt, de fikk veiledning i design og idéutviklingsmetoder og innføring i teknikker som skisse og mock up.

Se bilder fra kurset i billedkarusellen nedenfor.

Der var diskusjoner, foredrag og presentasjoner. Før kurset til slutt ble avsluttet med en kollektiv visning av prosjektene i form av fullskala modeller og andre former for visualisering.

Tett oppfølging
- Det har vært utrolig spennende og utfordrende, sier en av studentene, Vilde Valland Aarseth.  

– Vi har vært gjennom en kreativ prosess og skapt noe helt nytt, ikke bare gått inn i strukturer som allerede er skapt. Vi er blitt gitt en frihet, som vi har måttet ta ansvar for selv, disponere tiden og ta valg, sier Aarseth, som selv landet på å lage et planteprosjekt, der hun samlet inn over 130 spiselige planter i keramikkpotter, som hun fikk donert fra venner, bekjente og firma. Målet har vært å sette fokus på behovet for å dyrke mer spiselige planter og trær i våre egne hjem og hager.

- Vi har blitt fulgt godt opp hele veien. Noe av det beste ved kurset har vært de individuelle samtalene med hver enkelt lærer. De har en utrolig stor bredde av ulike kompetanser, sier hun.

Les også: