- De foregående SAR-konferansene har handlet mye om kunstnerisk utviklingsarbeid i seg selv. Vi ville snu på det, og på SAR11, som vi har kalt CRISIS COLLECTIVE, ser vi på hvordan kunstnerisk utviklingsarbeid reflekterer det som skjer i verden. Å velge krise som tema var naturlig,  Klimakrisen er kanskje den viktigste utfordringen verden står i, men det er også mange andre kriser - og alle henger tett sammen, sier Frans Jacobi (bilde over),  konstituert instituttleder for Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Jacobi har ledet  programkomiteen for SAR11-konferansen, som ellers har bestått av Dóra Ísleifsdóttir og Jostein Gundersen, Leena Rouhiainen, Giaco Schiesser og Ang Bartram. Jacobi forteller at  komiteen har jobbet som et kollektiv.

-  Når vi diskuterte tittelen så kalte vi først konferansen Collective Crises, men gode diskusjoner gjorde det klart at det vi ønsker å gjøre på konferansen er å diskutere kriser som et kollektiv, og vi ønsker en bred samtale med mange stemmer.  

Mer om program og påmelding på konferansenettsidene her.

Kunstens bidrag til verden
Jacobi sier at de akutte krisene verden preges av aktualiserer spørsmålet om hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan bidra med.  

- Som kunstnere er vi på samme måte som andre borgere vevd sammen i store kollektive strukturer og kan ikke leve på utsiden av disse. Konferansen er et forsøk på å vise hva kunstnerisk forskning kan være og bidra til diskusjoner utenfor kunst.  
Jacobi  forteller at KMD vil vise at de også er en del av  forskning om klima som foregår ved Universitetet i Bergen.

Er kunst, musikk og design mer opptatt av klimakrise og andre typer kriser enn før?

- Det som er helt tydelig er i alle fall at det blir flere prosjekter som handler om noe utenfor kunsten, den utviklingen er på vei.

Vurderte å ha konferansen på Bergensbanen
For å sette søkelyset på klimakrisen vurderte komiteen å ha konferansen på toget fra Oslo til Bergen. - Men vi kom fram til at det ville bli altfor dyrt, og også meningsløst, fordi de fleste konferansedeltakerne uansett kommer med fly til Norge, sier Jacobi, han påpeker at det er et paradoks at man flyr til Bergen for å snakke om klima. Mens  vi diskuterer klima og økologi, så er vi også en del av problemet, sier Jacobi som forteller  at konferansen også gir mulighet for presentere online, og at 5-6 av bidragene kommer til å bli presentert via nettet.  

- I fremtiden kan vi neppe ha denne typen konferanser, om vi skal ha håp om å nå Universitetet i Bergens ambisiøse klimamål, sier Jacobi.  

Hammer eller speil?
SAR2020 har fire tema, der man via kunstnerisk forskning diskuterer  vanskeligheter, men også mulige veier som er åpne i krisene vi står i. De fire temaene er kalt Emergency, The Great Conversation, Hammer and Mirror? The language of Artistic Research og Various Rehearsals.

Ideen med å ha fire tema er å gjenspeile de ulike prosessene vi står i, forklarer Frans Jacobi. - Bolken Emergency handler mye om krisen og den akutte stemningen som råder nå. The Great Conversation, viser det motsatte, en langsomhet, for forskning er en lang prosess og er på en slags kollisjonskurs med alt som haster.  The Great Conversation handler også om hvordan vi klarer en krise, hvordan kan vi bidra til å endre menneskets selvoppfattelse og væren i verden, hvordan skal vi omstille oss filosofisk?

Kunstens krigerske språk
Det tredje temaet er språket og holdningen i kunstnerisk forskning. Hva er det egentlig for språk kunsten bruker?

- Hammer eller speil er et sitat fra Bertolt Brecht som spurte; skal kunsten smadre eller speile samfunnet?  Det er interessant å merke seg at språket i kunsten likner det kapitalistiske språket, sportsspråket og språket for krigføring. Vi snakker om ressurser, produksjon, metode, gevinst, utfordring. Motstand og forsvar. Dette trenger vi en kritisk diskusjon rundt. 

Det fjerde og siste temaet på SAR11 har tittelen Various Rehearsals; og er i følge Jacobi mer en øvingsarena enn noe annet. Vi etterlyser utøvere som er villige til å dele prosessen sin for et publikum. La det blomstre, la det blø, oppfordres det i utlysningsteksten.  

 - Meningen er at hvert bidrag skal være fra 30 til 90 minutter, men en av deltakerne sa at hans bidrag ville vare i tre dager, så vi får se, smiler Jacobi.

Being Salmon
Det blir i tillegg tre key note-foredrag fra kunstneriske forskere som jobber med tema knyttet til klimakrisen og temaene på konferansen. Engelske Lucy Orta  jobber interdisiplinært med hovedvekt på design. Hun er blant annet kjent for sitt skulpturelle arbeid som utforsker grensene mellom kropp og arkitektur,  for "refuge wear" og  for sitt bidrag til mer bærekraftig tenkning rundt design.

Michelle-Marie Letelier og Martin Lee Muller skal sammen holde det andre key-note foredraget.   Chilenske Letelier er som kunstner spesielt opptatt av ressursene kull, kobber, saltpeter, vind og laks.  Hun oppsøkte Martin Lee Muller for samarbeid på bakgrunn av begges interesse for norsk laks. Hun har reist opp og ned norskekysten og gjort interdisiplinær forskning på lakseoppdrett.  Martin Lee Mueller som har doktorgrad i filosofi, ble kjent for sin banebrytende bok Being Salmon, Being Human: Discovering the Wild in Us and Us in the Wild som fikk panegyriske kritikker da den kom i 2017.  

Det tredje key-note-bidraget kommer fra finske Antti Salminen som er forfatter, aktivist og professor i kunstnerisk skriving. Han har blant annet skrevet Energy and Experience: An Essay in Nafthology om fossilt brennsstoffs ødeleggende kraft på jorden.

Viktig at SAR holdes i Bergen
Prodekan ved KMD, Anne-Helen Mydland er svært glad for at SAR-konferansen arrangeres i Bergen.

- KMD sier i strategiplanen at vi ønsker å være kraftsentrum for kunstnerisk utviklingsarbeid. SAR utgjør et stort, internasjonalt og viktig nettverk for dette ekspanderende forskningsfeltet. SAR-konferansen er slik en fantastisk mulighet til å vise fram fagmiljøenes arbeid i vårt europeiske nettverk og til andre deler av universitet. SAR-konferansene har blitt en hovedarena for kunstnerisk forskning i Europa. Det er også svært gledelig at Bergen kommune er med på laget og generøst holder mottakelse i Håkonshallen, sier Mydland.

Temaet Crisis Collective, viser det til det noen vil kalle en politisering av kunsten?

- Med den globale krisen vi står overfor blir ikke bare kunsten og kunstnerisk forskning mer politisk, men alt blir politisk,  sier Mydland som framhever at hun er svært fornøyd med arbeidet til programkomiteen med medlemmer oppnevnt av KMD og SAR.

- Programkomiteen peker på at krisen vi står ovenfor krever øyeblikkelig oppmerksomhet men også samhandling.

Fakta:
11th SAR International Conference on Artistic Research er organisert av Society for Artistic Research (SAR) og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

SAR-konferansene arrangeres hvert år, på ulike steder i Europa. Konferansen i Bergen blir den ellevte i rekken, og skal finne sted på ulike steder i Bergen, blant annet på Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetsaulaen og Universitetsmuseet.

Det er første gang SAR-konferansen arrangeres i Bergen og første gang Universitetet i Bergen vertskap for en internasjonal konferanse i kunstnerisk utviklingsarbeid. Men en forløper for SAR-konferansene var den internasjonale konferanseserien Sensuous Knowledge, som ble initiert og gjennomført av Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB). Det ble holdt 7 Sensuous Knowledge-konferanser om artistic research i perioden 2004-2013. Denne konferanseserien ga KHiB en viktig internasjonal posisjon og stort kontaktnett - 85 institusjoner var representert blant deltakerne.  Ideen om JAR (Journal for Artistic Research) og senere SAR, som utgiver, ble unnfanget i samtale mellom deltakere på en av disse konferansene.