Får kunstnerisk ph.d-grad ved UiB

Universitetsstyret har vedtatt opprettelsen av et ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Publisert: av Mia Kolbjørnsen. Oppdatert:

- I kunst og kultur-Norge spiller UiB en viktig rolle, noe som ble forsterket da vi etablerte Fakultet for kunst, musikk og design. Da er det klart at vi også skal utdanne de aller beste innen utøvende og skapende kunstfag, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

– Dette er en svært gledelig beslutning. Over ti års hardt arbeid på nasjonalt nivå har endelig ført frem, jubler Frode Thorsen, dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design. Han forteller at opprettelsen av et kunstnerisk ph.d.-program var en viktig motivasjonsfaktor og betingelse for virksomhetsoverdragelsen av tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen til Universitetet i Bergen.

– Det har vært arbeidet systematisk for å få på plass denne graden gjennom det tette og gode tverrfaglige nasjonale fagmiljøet for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), som har møttes gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), sier Thorsen.

Kunstutøvelsen i sentrum
Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) er definert som et arbeid som genererer kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag. Strukturen og flere av komponentene i den nye ph.d-graden vil være tilsvarende en vitenskapelig ph.d.-grad.

- Det som skiller oss ut er at selve kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter og resultat, sier Frode Thorsen, som tror den nye graden vil bidra til å styrke forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid.

- Graden er en anerkjennelse av kunnskapsutviklingen som ligger i skapende og utøvende praksiser, der kunstnerisk praksis er en essensiell del av både forskningsprosessen og forskningsresultatet, sier han.

Vil utvikle og fornye kunstfeltet
Den viktigste komponenten i den nye kunstneriske ph.d.-graden blir et selvstendig arbeid på høyt internasjonalt nivå innen kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), samt materiale som dokumenterer kunstnerisk refleksjon. Det kunstneriske resultatet skal presenteres offentlig og bidra til utvikling av ny kunnskap, innsikt og erfaring innen fagområdet. Kandidaten velger selv medium og form for refleksjonsdelen, som blant annet skal inneholde en kritisk tilnærming til prosess, kunstneriske valg og beskrivelse av eget kunstneriske ståsted i forhold til det aktuelle fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt.

- Graden blir den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og vil bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk virksomhet og utdanning, sier Frode Thorsen, som ser frem til å ta imot hele ni nye stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid denne høsten.

- Det skal blir fantastisk spennende å følge disse ulike prosjektene fremover, sier han.
 

Fakta:
Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) har vært sidestilt med vitenskapelig forskning siden 1995. Det nye ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid bygger på innholdet i Stipendiatprogrammet, som nå skal fases ut. Stipendiatprogrammet ble etablert i 2003 som en parallell til doktorgradsprogrammene (på tredje syklus). 

Definisjon på Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU):

  • Genererer kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag
  • Artikulerer og tematiserer faglige spørsmål gjennom kunstnerisk praksis og refleksjon
  • Utvikler og utfordrer et bredt spekter av uttrykks- og dokumentasjonsformer
  • Etablerer arenaer for faglig deling både for prosess og resultat
  • Kvalifiserer refleksjon i institusjonene gjennom faglig kontekstualisering og kritisk drøfting
  • Bidrar til og utfordrer kunstnerisk praksis og kunstfeltets diskurser
  • Styrker kunstnerisk kompetanse i samfunnet

Fra UHR-rapporten «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst», 2015

Universitetet i Bergen blir den tredje institusjonen, etter Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole, som vedtar å opprette et ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, etter at Kunnskapsdepartementet tidligere i år opprettet graden og ga universiteter og høyskoler med kunstutdanninger rett til å tildele den.

Les mer i sakspapirene her.