Gode søkertall til kunst, musikk og design ved KMD

Flere vil studere musikkterapi, musikkvitenskap og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere, musikere og designere ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.

Publisert: . Oppdatert:

Bilde fra Åpen dag ved KMD 2019. Foto: Jane Sverdrupsen.

- Vi er godt fornøyde med tallene, sier dekan Frode Thorsen ved KMD.

De fleste studieprogrammer på KMD er basert på opptaksprøver og håndteres lokalt ved fakultetet, utenom Samordna Opptak (SO). Dette gjelder bachelor- og masterprogrammer i kunst, design og utøvende musikk eller komposisjon. Disse programmene har stabile søkertall.

5-årig integrert master i musikkterapi og bachelorprogrammet i musikkvitenskap håndteres via SO. For disse programmene ser vi en økning i søkertallene til 153 søkere for musikkterapi, mot 148 i fjor og 246 til musikkvitenskap, mot 217 i 2019.

Se oversikt over tallene her.