Heine Bringe (til høyre) sammen med overingeniør Kristian Skjold i treverkstedet på KMD (Foto: Bjarte Bjørkum).

– Den første følelsen da jeg begynte i vinter var: Dette er bra, jeg må klype meg litt i armen,  å være en del av M61, av Griegakademiet og miljøet i begge. Det er utrolig spennende.

Pandemien har skapt utfordringer for bruken av verkstedene ved KMD.  
– Vi har hatt lavere kapasitet, der maks antall som er inne på hvert sted har variert mellom seks og tjue. Det har vært tungvint med loggføring, men det er avgjørende at studentene får utfolde seg praktisk og musikalsk. Som blivende musikere, designere og kunstnere er de i en særstilling i forhold til mange andre. Det er litt roligere på huset, lite mennesker i forhold til hva det vanligvis er, men likevel god aktivitet.  

Kom fra videregående skole

Bringe kom fra Olsvikåsen videregående skole der han var avdelingsleder for kunst, design og arkitektur.
– Mye ved KMD er gjenkjennbart, men her er alt oppskalert, verkstedene er moderne, godt utstyrt og mulighetene mye større.

Som verkstedsleder er Bringe først og fremst et bindeledd mellom overingeniører og instituttene, men å bli kjent med studenter og deres behov er også viktig.  

– I første omgang er det et mål å få verkstedsseksjonen til å stå mer samlet som en enhet. Videre blir arbeidet med å få bedre flyt og system mellom verksteder og instituttene viktig.  

Verkstedslederen har brukt tid på å bli kjent med byggene og aktiviteten. Han vil være en tilgjengelig verkstedsleder. 

– Det er et viktig prinsipp for meg å være imøtekommende. Jeg håper også at jeg møter overingeniørene og resten av tilsatte med entusiasme og overskudd. Jeg har veldig respekt for flinke fagfolk på alle nivåer. Overingeniørene er definitivt flinke fagfolk og jeg er veldig interessert i arbeidet deres. 

En kreativ mann

Selv har Bringe gode bakgrunnskunnskaper i trearbeid.
– Jeg har restaurert trebåter i alle år, seilbåter, ja, alle mulige typer båter, men fellestrekket er at de er gamle og fine. Jeg er opptatt av estetikk og driver også med foto og musikk. Jeg har fotografert i mange år, har holdt på det analoge, men ikke på det nivået de har her.    

Bringe spiller også ulike instrumenter, han kaller det ambisjonsløst, men gøy. 
– Jeg har veldig glede av å spille ulike instrumenter, gitar, bass, og har nettopp fått et piano i hus.     Jeg har også prøvd å male litt, men det er nesten pinlig å si. Men det er det summen av alt dette som gjør at jeg kjenner at jeg har kommet på rett sted  

Mye å ta fatt i!

Er det noe spesielt du vil jobbe med framover?  
– Det viktigste for meg er å bruke tid til å bli kjent med menneskene. Jeg skal også jobbe med nytilsettinger, budsjett, åpningstider, oppgraderinger av utstyr og maskinpark, nytt Griegakademi, system med tanke på HMS- kurs. I tillegg skal jeg jobbe med å integrere verkstedsseksjonen mer inn i semesterplanleggingen, og  integrere overingeniørene mer i samarbeidet med instituttene generelt.  

Det var mye!  
– Ja, jeg blir definitivt ikke arbeidsledig med det første, det er spennende tider for KMD, og jeg skal bidra med mitt for at dette skal bli så bra som mulig.