Indisk illustrasjon til informasjon i offentligheten, av illustratør Kalyan Joshi.

- Symposiet utforsker hvordan illustrasjon kan tilby innsikt og engasjement gjennom et særlig fokus på materialitet, sier leder for Illuminating the Non-Representable, professor i illustrasjon, Hilde Kramer, ved KMD. Hun forteller at symposiet er tilgjengelig for alle, og har fem workshoper der deltakerne skaper illustrasjon i fellesskap. Workshopene i forkant av symposiet er fulltegnet, og innholdet vil bli presentert på symposiets siste dag, 17.oktober.

-Workshopene relaterer seg til grunnspørsmålene i symposiet og i prosjektet: Hvordan illustrere det som ikke lar seg illustrere. I tillegg til workshoper har vi store navn som skal holde innlegg, blant annet amerikanske Johanna Druckerog britiske Sarah Bodman som begge er kjent for sine bidrag til «artist books» og har skrevet bøker om denne særpregede sjangeren. I tillegg legger symposiet – og prosjektet- stor vekt på hvor kunnskapen kommer fra, og fra hvilke deler av verden, sier Kramer.

Indiske tradisjoner for illustrasjon
Mange av deltakerne på symposiet kommer fra India. Den mest kjente av disse er professor Nina Sabnani. Kramer forteller at symposiet har invitert folk fra ulike visuelle tradisjoner i India. Mange av disse har ingen formell utdannelse.

- Vanligvis ville et akademisk symposium være stengt for dem, men de har kunnskap som er overført gjennom generasjoner i familier. De vil vise sterke visuelle ting, flere av disse verkene relaterer til koronasitusjonen. Det handler også om å gi noe tilbake; i mange årtider har kunst og design blitt inspirert av uttrykk fra andre himmelstrøk, ofte uten å kreditere kulturen det har oppstått i. Vi ønsker å vise at illustrasjon ofte blir framstilt i et europeisk/amerikansk lys, men bevisstgjøre om at den visuelle uttrykk finnes på alle kontinenter, sier Kramer som forteller at selve symposiet også er desentralisert, det er institusjoner som møtes fra USA, Tyrkia, Storbritannia og Norge. Og i planleggingen av symposiet man hatt en bevisst intensjon om å komme bort fra en eurosentrisk tenkning.

Treverkets mangfoldige muligheter
Årets symposium legger stor vekt på materialer og redskap i forståelsen av hva som er illustrasjon. Man vil også debattere om det finnes temaer som er ikke lar seg illustrere, ikke bør illustreres. Det er også en feiring av sanseorienterte uttrykk og mangfold i materialer. Kramer sier at i Illuminating the Non Representable utforsker man illustrasjon, ved at man lar materialiteten være en del av språket man uttrykker seg gjennom. Dermed er det naturlig å invitere inn fagfolk som ikke er rene illustratører, men kommer fra tilstøtende fagområder.

Kramers kollega, professor i romdesign ved Institutt for design, Eli-Kirstin Eide viser fram treverk, bearbeidet på ulike måter. Eide jobber med materialitet, med struktur, farger og og formvariasjon i treverkets overflater.

Et demokratiprosjekt
-Til symposiet har vi også invitert folk som jobber med romlighet, for eksempel ved museer. I vårt innlegg sammenlikner vi bøker og illustrasjoner vi har skapt med utstillinger på museer. Hun understreker at hennes inngang til illustrasjon er at det er et demokratiprosjekt. -Jeg er opptatt av å synliggjøre asiatisk, afrikansk, Latin-Amerikansk og Sør-Amerikansk visuell kultur i tillegg til vestlig illustrasjon. Det viktigste vi kan gjøre er å bygge et miljø der man inviterer folk inn.
Tre alumni-studenter fra KMD er også med; Thanee Andino, Amy van den Hooven og Mónica Morales. De skal holde såkalte posterinnlegg; om sine eksamensprosjekter fra KMD.

Hva er en bok?
I tillegg er KMDs første studiokunstner, Imi Maufe, representert med sitt eksperimentelle arbeid med illustrasjon. Kramer og Maufe har det siste året arbeidet spesifikt med tredimensjonale illustrasjoner. Til symposiet har de laget en kortfilm som dveler ved påvirkning av meningsinnhold og fortolkning gjennom sammenstilling av tekst og objekter. Filmen er ment som en frittstående refleksjon over hvordan objekter gjennom kontekstualisering til historiske hendelser blir til såkalte semioforer. Kramer forklarer:

-  Et objekts materielle verdi kan være lik null, men konteksten kan skape en ny, uoppdaget verdi. På symposiet vises objekter som vi har gravd ut av jorda fra Imi Maufes hage på Bjorøy. Disse gjenstandene har ligget i jorda i 80 år, fordi det på 1940-tallet ikke fantes organisert avfallshåndtering. Det er dagligdagse gjenstander som skolær, rustne kniver og en malepensel, ikke ulike dem som graves fram fra arkeologiske felt i konsentrasjonsleire, eller på steder der det har blitt begått folkemord. Den uhyggelige assosiasjonen understrekes ved at objektene sammenstilles med en autentisk resept fra ghettoen Litzmannstadt i Polen. Under krigen ble ghettoens befolkning bevisst sultet ut. For å bøte på dette hadde legene i ghettoen tillatelse til å skrive ut resepter på matvarer som egg, smør, fløte og sitroner. forteller Kramer.

Arbeidet inngår i den grenen av Illuminating the Non-Representable, der Maufe og Kramer utforsker nye formidlingsformer for litteratur. Den ikke-lineære fortellingen og eksperimentell bokdesign er kjernen i dette arbeidet.

Åpent for alle
Det er mulig å melde seg på symposiet helt til det starter. Du kan følge symposiet digitalt der det passer deg. Det er også mulig for alle studenter, ansatte og andre interesserte i Bergen til å følge programmet i auditoriet Knut Knaus fra 15. oktober kl 15:00.Der er det også en workshop der folk kan lage visuelle ytringer relatert til innholdet i symposiet og til spørsmål som: Hva legger DU i begrepet illustrasjon?

Illuminating the Non Representable er treårig og finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Materiality, Space & Embodiment

10. OKTOBER, SØNDAG 15:00 (CET) Informasjon for workshopdeltakere

15. OKTOBER, FREDAG 15: 00–20: 00 (CET) Symposiuminnlegg

16. OKTOBER, LØRDAG 15: 00–20: 40 (CET) Symposiuminnlegg

17. OKTOBER, SØNDAG 15: 00–21: 00 (CET) Symposiuminnlegg, workshops og plakatsesjoner

Istambul team on campus 2.jpg
En del av symposiet arrangeres fra Istanbul av dette teamet. Her fra campus i Istanbul. Foto: Illuminating the Non-Representable

Hva er en bok?
I tillegg er KMDs første studiokunstner, Imi Maufe, representert med sitt eksperimentelle arbeid med illustrasjon. Kramer og Maufe har det siste året arbeidet spesifikt med tredimensjonale illustrasjoner. Til symposiet har de laget en kortfilm som dveler ved påvirkning av meningsinnhold og fortolkning gjennom sammenstilling av tekst og objekter. Filmen er ment som en frittstående refleksjon over hvordan objekter gjennom kontekstualisering til historiske hendelser blir til såkalte semioforer. Kramer forklarer:

-  Et objekts materielle verdi kan være lik null, men konteksten kan skape en ny, uoppdaget verdi. På symposiet vises objekter som vi har gravd ut av jorda fra Imi Maufes hage på Bjorøy. Disse gjenstandene har ligget i jorda i 80 år, fordi det på 1940-tallet ikke fantes organisert avfallshåndtering. Det er dagligdagse gjenstander som skolær, rustne kniver og en malepensel, ikke ulike dem som graves fram fra arkeologiske felt i konsentrasjonsleire, eller på steder der det har blitt begått folkemord. Den uhyggelige assosiasjonen understrekes ved at objektene sammenstilles med en autentisk resept fra ghettoen Litzmannstadt i Polen. Under krigen ble ghettoens befolkning bevisst sultet ut. For å bøte på dette hadde legene i ghettoen tillatelse til å skrive ut resepter på matvarer som egg, smør, fløte og sitroner. forteller Kramer.

Arbeidet inngår i den grenen av Illuminating the Non-Representable, der Maufe og Kramer utforsker nye formidlingsformer for litteratur. Den ikke-lineære fortellingen og eksperimentell bokdesign er kjernen i dette arbeidet.

Åpent for alle
Det er mulig å melde seg på symposiet helt til det starter. Du kan følge symposiet digitalt der det passer deg. Det er også mulig for alle studenter, ansatte og andre interesserte i Bergen til å følge programmet i auditoriet Knut Knaus fra 15. oktober kl 15:00.Der er det også en workshop der folk kan lage visuelle ytringer relatert til innholdet i symposiet og til spørsmål som: Hva legger DU i begrepet illustrasjon?

Illuminating the Non Representable er treårig og finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Materiality, Space & Embodiment

15. OKTOBER, FREDAG 15: 00–20: 00 (CET) Symposiuminnlegg

16. OKTOBER, LØRDAG 15: 00–20: 40 (CET) Symposiuminnlegg

17. OKTOBER, SØNDAG 15: 00–21: 00 (CET) Symposiuminnlegg, workshops og plakatsesjoner