Foto: Privat

Klimakonferansen skal være på Grand i Bergen. Den har fem bidrag fra klimaengasjerte fagfolk: Et kunstnerisk bidrag, tre bidrag fra henholdsvis kunst, musikk og design, samt en klimaforsker. 

Gratulerer med spennende konferanse, kan du fortelle litt om hvordan konferansen ble til? 

-Jeg opplever et manglende samarbeid mellom de ulike linjene på KMD. Jeg tror det er mye inspirasjon for en musikkstudent å hente hos en kunststudent, og omvendt. Konferansen fungerer som et felles mål og inspirasjonskilde for å skape et større samarbeid blant studentene på fakultetet. Jeg vil og gjerne øke bevisstheten rundt hvilken påvirkningskraft man har som kunstner, musiker og designer. Oppfordre til mer målrettede prosjekter og så et frø for mer aktivisme rundt klimautfordringen. 

Det er erfarne fagfolk som er invitert til festivalen;  Bodil Rørtveit, Gitte Sætre, Hilde Kramer, artisten Hilja og klimaforsker, Snorre Kverndokk. Kan du si litt om hvordan dere har valgt ut deltakerne? 

- Jeg mener den beste måten å oppfordre folk til å jobbe mer klimarettet er ved å vise til eksempler av noen som har fått det til før dem. Jeg har derfor valgt ut folk som jobber målrettet for et grønt skifte og er vellykkede i det de gjør. De vil fortelle om sine prosjekter og sin erfaring med aktivisme. Jeg håper de vil fungere som inspirasjon og mulige forbilder til de “up and coming” kunstnerne, designerne og musikerne vi har på KMD.  

- Jeg har også fått med en av hovedforfatterne i FN sine nye klimarapporter. Han skal snakke om hvilken påvirkning vi har som enkeltpersoner og oppdatere på dagens situasjon.  

Hva ser du for deg at en slik konferanse kan bidra til? 

- Jeg håper konferansen vil så et frø hos folk og inspirere til at flere vil ta for seg klimaproblemstillingen i sitt kunstneriske og musikalske virke. Jeg håper også at dette vil skape et felles mål og gjøre det mer naturlig for studentene å ta kontakt med hverandre på tvers av linjene.  

Har du noen tankar om hvordan kunst, musikk og design kan bidra til å kaste lys på klimakrisen? 

Som kunstner, musiker og designer har man en unik måte å nå ut til folk på. I stedet for å bare referere til folk sin logikk, har vi en mulighet til å nå inn til følelseslivene deres. Kunst gjør budskapet nærere og mer personlig. Et eksempel er hvordan fotografi er blitt brukt i klimaaktivisme. Jeg tenker spesielt på det kjente bilde av en ensom isbjørn alene på et bittelite isflak. Dette bildet er provoserende og sårende for de fleste å se. Vonde følelser vil ofte oppfordre og bidra til handling. 

 Hvordan opplever du  klimaengasjementet  blant studentene ved KMD? 

- Jeg opplever engasjementet ulikt på de ulike linjene. Jeg har inntrykk av at det er flere på design og kunst som jobber aktivt mot det grønne skifte gjennom kunsten. På musikk er det færre som tar det opp, men det er flere som er engasjerte på privaten. Jeg håper at dette vil gi dem det lille ekstra dyttet de trenger for å ta med seg engasjementet inn i kunsten. 

Hvor lenge har du selv vært engasjert i spørsmål knyttet til klima og natur?  

- Faren min er klimaforsker og jeg har av den grunn vært ganske oppdatert på klimafronten store deler av livet. Da jeg var tolv år gammel tok han meg med på jobbreise til Sveits der jeg var så heldig å få se på foredragene. Jeg har vært med på flere slike reiser gjennom oppveksten. 

Jeg har i tillegg vært medlem av Grønn Ungdom og Sosialistisk Ungdom, og har flere politisk aktive venner som har vært med på å inspirere meg.  

Helt til slutt; Kan du fortelle litt mer om din egen kunstneriske praksis?

- Jeg 21 år gammel og kommer fra Oslo, og skal nå starte på tredje året på utøvende jazzvokal på Griegakademiet. Jeg jobber selv med aktivisme gjennom prosjektet“Huldr” der jeg samarbeider med en moderne danser og kinematograf. Vi tar opp problemstillinger rundt seksualitet, femininitet og sensualitet. Jeg er også med i flere prosjekter der jeg samarbeider mange ulike typer kunstnere. Dette har latt meg se verdien i å jobbe med folk utenfor mitt eget fagfelt. 

I tillegg til klima og natur er jeg opptatt av dyrevelferd, noe som førte til en måneds opphold i Zimbabwe i 2018 jeg jobbet i en nasjonalpark som hadde for mål å øke løvebestanden. 

Styret som organiserer konferansen består foruten  Guro Kverndokk (BA musikk), av Sondre Pettersen (MA musikk), Vilde Helene Takla (BA design), Nathalie Pique Kulsrud (MA design) og Tommy Grov (BA Kunst).