- Vi ser veldig frem til å ønske alle våre viktige samarbeidspartnere velkommen til Bergen. Disse to dagene samles hele det nasjonale feltet som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), sier Anne Helen Mydland, prodekan for forskning ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.

- Ikke minst, som nytt fakultet gleder vi oss til å ønske velkommen et samlet fagmiljø i kunst, musikk og design. For vårt felt er dette en viktig markering av etableringen av ph.d i Kunsterisk utviklingsarbeid. Det er en nasjonal begivenhet. Over ti års hardt arbeid av PKU og institusjonene har endelig gitt resultater. ARF har vært avgjørende for å skape og utvikle et tverrfaglig nasjonalt fagmiljø for KU, sier Mydland.

Både PKU finansierte KU-prosjekter og stipendiatprosjekter ble presentert under årets konferanse. Fra KMD sto professor Einar Røttingen, førsteamanuensis Jostein Gundersen og stipendiat Kjetil Møster fra Griegakadmiet på programmet med presentasjoner av (Un-) settling Sites and Styles, Wheels Within Wheels og The Electrophonic Saxophone. Det var også performance ved professor Frans Jacobi ved Institutt for kunst. Denne markerte avslutningen for det store kunstneriske forskningsprosjektet Synsmaskinen, som han har ledet.

Se hele programmet her (på engelsk).

Fakta:
Artistic Research Forum er en årlig konferanse og del av Program for kunstnerisk utviklingsarbeids faste aktiviteter. Forumet er organisert i samarbeid med en eller flere nasjonale kunstinstitusjoner, som deltar i programmet og holdes ved ulike utdanningsinstitusjoner hvert år. Kunstneriske praksiser fra alle kunstfelt inviteres til å presentere prosjekter tildelt støtte fra DIKU/PKU .  Artistic Research Forum 2018 er et samarbeid mellom Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB og DIKU/Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.