Bildet er fra et tidligere samarbeidsprosjekt mellom Eamon O'Kane og Mathew Stiller-Reeve som koblet kunstnerisk forskning og klimaforskning.

- Vi skal ha en første workshop i Athen 1. - 6. april. Det blir et 5-dagers intensivt kurs for kunstnere, studenter, lærere, forskere og gründere. Studenter fra alle fag og alle nivå ved universitetet, helt fra bachelor til ph.d-nivå kan søke, sier Eamon O’Kane, som er leder for universitetets deltakelse i prosjektet og professor i maleri ved Kunstakademiet ved KMD.

O’Kane skal være kursholder i Athen, sammen med blant andre professor i fotografi Adrià Julià fra Kunstakademeiet ved KMD og klimaforsker Mathew Stiller-Reeve fra NORCE.

O’Kane og Stiller-Reeve har allerede gode erfaringer med å koble kunstnerisk forskning med klimaforskning, gjennom tidligere samarbeid, som kan leses om på Bjerknessenterets nettsider her

- I Athen kommer vi til å dele deltakerne inn i tverrfaglige grupper, som skal arbeide sammen om ulike problemstillinger, der vi gjør bruk av såkalte design-thinking metoder. Det kommer til å bli enormt spennende, sier O’Kane . 

 

Fakta:
SciCulture er et europeisk prosjekt som samler sosial virksomhet, vitenskapelig forskning og kunst og kunstnerisk forskning med sikte på å styrke transnasjonalt og tverrfaglig samarbeid. Prosjektet er støttet med 400 000 Euro fra Erasmus+ og går over fire år.

Universitetet i Malta er hovedkoordinator, de andre partnerne er Universitetet i Bergen, Delft University of Technology, Nederland, University of Exeter (UK) og Science View (Hellas).

Les mer om SciCulture og søk om deltakelse via prosjektets hjemmesider her.