- Det er en viktig milepæl at Kunst, design og arkitektur får en egen fagstrategisk enhet i UHR. Nå er vi for første gang organisert på linje med fagområder som humaniora, samfunnsfag, matematikk og naturvitenskap. Alle fagstrategiske enheter får sekretariat sentralt i UHR, sier en fornøyd Frode Thorsen og legger til at begrepet kunst i denne sammenhengen dekker både visuell kunst, scenekunst og musikk.

Med seg i arbeidsutvalget for UHR-Kunst, design og arkitektur får han som nestleder dekan Eva Falleth ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), dekan Marit Wergeland-Yates ved Universitetet i Agder (UiA), Ole Gustavsen rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og student Siri Arnesen, Norsk Studentorganisasjon (NSO)/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 I det første konstituerende møtet, som ble holdt 5. februar 2019 i Oslo, ble det også opprettet tre nasjonale fagorganer, som skal sortere under den nye fagstrategiske enheten:

  • Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur 
  • Nasjonalt fagorgan for design 
  • Nasjonalt fagorgan for utøvende musikk 
     

-  Dette er en videreføring av eksisterende organisasjoner. Flere vil nok komme til. Det kan for eksempel være behov for et nasjonalt fagorgan for visuell kunst, sier Thorsen og legger til at de nå skal jobbe med å konsolidere den nye enheten og utarbeide en handlingsplan. 

- Vi kommer da til å vektlegge våre fags rammevilkår generelt og kunstnerisk utviklingsarbeid spesielt. Vi vil også følge arbeidet med revisjon av universitets- og høgskoleloven nøye, sier han.