Foto: Késia Decoté (privat)

Marie Skłodowska–Curie Actions – European Postdoctoral Fellowships er stipender til forskere som vil utvikle karrieren sin gjennom å forske ved en europeisk institusjon.  EU finansierer ordningen med rundt to millioner kroner per 2-årig stipend. Totalt har tre forskere fått Marie Curie–midler ved UiB, og av disse skal to komme til KMD, Késia Decoté, med veileder Jill Halstead, Griegakademiet – Institutt for musikk og Budhaditya Chattopadhyay som skal veiledes av Brandon LaBelle fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, KMD.

Professor i musikk, Jill Halstead, som skal være faglig mentor for Késia Decoté mener det vil bety mye å få henne til KMD.

Kan du fortelle litt om Decoté?

–Késia Decoté er en pianist fra Vitoria, Brasil. Hun har en doktorgrad i samtidskunst og musikk fra Oxford Brookes University, Storbritannia. Som solopianist og fortolker av samtidsmusikk har Decoté utviklet en rik og mangfoldig karriere, sier Halstead som videre forteller at Késia Decoté er medgründer og medlem av den brasilianske avantgarde-musikkgruppen PianOrquestra – 10 hands and a Prepared Piano, hun er medlem av Oxford Improvisers, og spiller regelmessig i en duo med cellisten Bruno Guastalla.

– Decoté har vært spesielt interessert i å kombinere musikk med andre kunstformer, inkludert performancekunst, video, fotografi, håndverk og installasjon. Nylige prosjekter inkluderer Myths & Visions – en forestilling som kombinerte piano og dans. I det siste har Késia jobbet i nært samarbeid med ulike komponister, promotert nye verk for piano og for lekepiano, og utforsket innovative og engasjerende måter å presentere musikk på.

Hva betyr denne tildelingen for deg og ditt fagmiljø?

– Jeg er svært glad for å få muligheten til å jobbe med Decoté på dette viktige prosjektet, og jeg vet at hun vil bidra mye til KMD gjennom sin forskning, kunstneriske arbeid og undervisning.  Arbeidet hennes er viktig for fagmiljøet, hun legemliggjør den typen tverrfaglige arbeid KMD ønsker å utvikle når hun arbeider på tvers av ulike kunstformer og forskningsmetoder. Hun er en viktig stemme i et felt av kunstnerisk praksis som fortsatt mangler mangfold. Hennes arbeid vil således også bidra vesentlig til KMDs arbeid med inkluderingsspørsmål, sier Halstead, som forteller at Decoté  først kom til KMD som ph.d.–student da hun deltok på et kurs ved Grieg Research School, et regionalt konsortium av fem universiteter drevet av Griegakademiet. – Hennes suksess i å få tildelt et MSCA stipend bekrefter dermed forskerskolens viktige rolle som et møtepunkt for tverrfaglig musikkforskning på høyeste internasjonale nivå.

Hva skal hun konkret forske på?

–Å utvikle nye former for deltakelse i digitale fremføringspraksiser som forsterker en følelse av "liveness", det vil si følelsen av å være knyttet til den/de som fremfører og til publikum på en konsert. Prosjektet skal spesielt støtte fargede kvinner og jenter, en publikumsgruppe som oftest er marginalisert fra klassisk, improvisert og eksperimentell musikk. Prosjektet søker å adressere den spesifikke mangelen på muligheter for disse gruppene og fjerne hindringer for deltakelse. På denne måten håper man at prosjektet vil bidra til nye former for fremføring, men også sette i gang en positiv endring mot mer inkluderende og kontekstsensitive kunstneriske praksiser for den post–pandemiske og digitaliserte verden.

Anerkjennelse av det kunstneriske forskningsmiljøet
Dekan Frode Thorsen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er svært fornøyd med at KMD for første gang får Marie Curie–stipender. Frode Thorsen sier at det å få to slike prosjekter til KMD på en gang er en tydelig anerkjennelse av at den kunstneriske forskningen ved UiB oppfattes som både relevant og attraktivt i internasjonal sammenheng.

Hva tror du har gjort at akkurat dere ved KMD har fått så godt gjennomslag for søknadene?

– Det skyldes nok høy søknadskompetanse og godt samarbeid både i fagmiljøet og i forskningsadministrasjonen, kombinert med at flere i fagmiljøet har et sterkt internasjonalt nettverk, sier han. Thorsen tror det er flere grunner til at disse kandidatene ønsker seg til KMD.

– Jeg tror vi har kommet et godt stykke på vei med å integrere den kunstneriske forskningen på breddeuniversitetet UiB. I tillegg tror jeg Bergen er kjent og attraktiv som kunst– og kulturby og det profiterer KMD på.

Klimakrise, migrasjon og dekolonialisering
Den andre forskeren som kommer til KMD er Budhaditya Chattopadhyay, en samtidskunstner, forsker, forfatter og teoretiker. Chattopadhyay jobber på tvers av ulike medier, som lyd, tekst og bevegelige bilder, og inkorporerer ulike teknologier som sensorer, AI og maskinlæring, og produserer storskala installasjoner og liveopptredener. I arbeidet sitt tar han opp presserende problemer som klimakrisen, menneskelig intervensjon i miljø og økologi, migrasjon, rase og dekolonialisering

Om MSCA-fellowship-programmet
Marie Sklodowska–Curie Actions – Postdoctoral Fellowshop (MSCA–PF) er lønns– og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. Programmet er en del av EUs forskningsprogram Horisont Europa. Forskerne søker om stipend sammen med fagmiljøene de skal arbeide ved.

14. juni arrangerer UiB en digital skrivetrenings–workshop for søkere og veiledere, i forkant av søknadsfristen 14. september 2022.
Program og påmelding her

Vil du reise ut?
MSCA PF programmet støtter også forskere som ønsker forskningsopphold utenfor Europa og returnerer til en europeisk organisasjon deretter (Global Fellowships). Kontakt forskningsrådgiveren på ditt fakultet eller institutt hvis du vil søke. Corina Guder i Forsknings– og Innovasjonsavsdelingen kan gi mer informasjon.