Bilde: Bente Irminger, visedekan for utdanning ved KMD. Foto: Magne Sandnes.

- Alle masterkandidater på Kunstakademiet og Institutt for design har bestått eksamen, forteller Bente Irminger, visedekan for utdanning ved KMD, Universitetet i Bergen. 

Ved Institutt for design besto 26 kandidater, mens 20 kandidater ble uteksaminert fra Kunstakademiet, 2 har utsatt eksamen.

Eksamen i Utøvende musikk eller komposisjon ved Griegakademiet ble i år utført som prosjekteksamen med innlevering 14. mai, med sensurfrist 3. juni. 7 kandidater har levert inn og 1 kandidat har fått utsatt innlevering.

Femårig integrert master i musikkterapi har innleveringsfrist for masteroppgavene 29. mai, med mulig forlengelse til 12. juni.

Gjennomgående positive 
Mastereksamen ved Institutt for design og Kunstakademiet er vel gjennomført, for første gang digitalt. Det var knyttet stor spenning til omlegging og gjennomføring av eksamen, både fra studenter, veiledere og interne/eksterne sensorer. Tilbakemeldinger fra eksterne sensorer var gjennomgående positiv til KMDs gjennomføring av eksamen.
  
«Det gikk overraskende bra, all honnør til alle- både studenter, veiledere og administrasjon», skriver ekstern sensor for design.

Ifølge sensorene for design er det faglige nivået høyt. De fleste kandidater har et stort samfunnsengasjement og er gjennomgående bevisst på hvordan de kan bruke rollen sin. Miljø og bærekraft er sentralt i nesten alle prosjekter - og mye politikk. 

Imponert over nivået
De eksterne sensorene for kunststudentene var også imponert over nivået og resultatene på eksamensarbeidet, til tross for en annen eksamensform enn hva studentene forventet da de begynte på sitt masterarbeid. 

“Thank you and the students for this experience. It was very moving being involved and seeing how much thought was put into finding a way forward. These times are so fragile and I found it difficult to express on Zoom so I want to let you know that I could see how much work and care has gone into making the best of a creating an environment of attention, reflection and care in this precarious situation. Please let the students know that I appreciated their works very much and wish them all the best in the future”, skriver en av sensorene.

Synliggjøring av prosjektene
På grunn av koronatiltakene ble det ikke avgangsutstillinger i kunst og design i år, men det er et stort ønske fra kandidatene om presentasjon av arbeidene senere, på ulike arenaer. Det er også en anbefaling fra sensorene at eksamensprosjektene formidles på flere områder, slik at de kan få en større oppmerksomhet.

Kandidatene fra design er, i samarbeid med andreårs bachelorstudenter i design og designer Magnus Nyquist, i ferd med å utvikle en hjemmeside med presentasjon av prosjektene. 

For avgangsstudentene på Griegakademiet kan det bli aktuelt med konserter i august.

Den planlagte masterutstillingen for Kunstakademiet vil, hvis koronasituasjonen tillater det, flyttes fra Bergen Kunsthall til Kode Kunstmuseum.

- Vi håper at koronaviruset ikke stopper fysiske utstillinger igjen. Synliggjøring er viktig, sier Bente Irminger.