Bildet. Inskripsjoner i stein, antakelig fra Mesolittisk tid, Frankrike. (8000 – 3000 f.kr). Foto: Geir Harald Samuelsen

- Det er fantastisk, sier kunstner Geir Harald Samuelsen, førsteamanuensis ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved UiB, som er prosjektleder og initiativtaker til det treårige prosjektet «Matter, Gesture and Soul». 

Prosjektet har et kunstnerisk utgangspunkt, der blant andre professorene Åsil Bøthun og Eamon O’Kane fra Kunstakademiet er med, samt doktorgradsstipendiat fra NMBU, Elin Tanding Sørensen, professor i arkeologi ved Sorbonne i Paris, Boris Valentin og professor Dragos Gheorghiu fra Bukuresti, Romania. I tillegg har Samuelsen koblet på stjerneforskere fra Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved UiB, som Christopher Henshilwood og Francesco d’Errico, blant annet er kjent for å ha funnet verdens eldste smykker. Les mer om dette miljøet her. 

Kobler kunst og arkeologi
- «Matter, Gesture and Soul» er et tverrfaglig kunstnerisk forskningsprosjekt som har potensiale til å koble kunst og arkeologi på en helt ny måte, sier Samuelsen. 

Prosjektets primære mål er gjennom kunstnerisk og arkeologisk arbeid å søke en dypere forståelse av både samtidens -og prehistoriske kunstneriske uttrykk og gjennom dette kanskje komme litt nærmere det man kan kalle den moderne og den prehistoriske sjelen. Kunstnerne og arkeologene vil skape selvstendige prosjekter, men også samhandle gjennom workshops, seminarer og kunstneriske prosjekter, forklarer Samuelsen. 

Det sekundære målet med prosjektet er å etablere et internasjonalt tverrfaglig forskningsnettverk ved Universitetet i Bergen og styrke kompetansen på tverrfaglige prosjekter som har kunstnerisk forskning som drivkraft.

Startskuddet for prosjektet går allerede onsdag 27. mars 2019 med det åpne seminaret The Way of the Shovel, der Samuelsen blant annet har invitert teoretiker og kurator Dieter Roelstraete fra Chicago for å snakke om «The archaeological imaginary in Art”.

-Jeg er inspirert av Roelstraetes tekster om arkeologiens forestillingsevne. Arkeologi kan brukes både som metafor og praksis for hvordan kunstnere arbeider, mener Samuelsen.

Forståelsen av lyttepraksis
I tillegg til «Matter, Gesture and Soul”, fikk «Social Acoustics: Communities in Movement” 3.238.000 kroner til sitt tverrfaglige prosjekt, der en forskningsgruppe bestående av kunstnere, musikere, dansere, musikkterapeuter, nevropsykologer, filosofer og andre samarbeider, under ledelse av professorene Jill Halstead ved Griegakademiet og Brandon LaBelle ved Kunstakademiet. 
Social Acoustics er et prosjekt som tar til orde for radikal interdisiplinaritet og vil «utvide forståelsen av lyttepraksis i sosialt engasjert kunst gjennom arbeider i nevrovitenskap, feminisme, filosofi, pedagogikk og samfunnsorganisering.» Prosjektet fikk i 2018 strategisk støtte fra Fakultet fra kunst, musikk og design, og har kommet godt i gang. Les mer på nettsidene til prosjektet her.

Fakta:
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildelte i styremøte 19. mars 2019 midler til fem prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, til en samlet sum på 20,1 millioner kroner.
To av prosjektene kommer fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen: 

  • «Matter, Gesture and Soul» (4.727.000 kroner)
  • «Social Acoustics: Communities in Movement” (3.238.000 kroner)

Les nyhetssak om tildelingen på Program for kunstnerisk utviklingsarbeids nettsider.