Ordenen gis til Malterud for hennes banebrytende organisatoriske innsats til beste for kunstutdanningene og for sitt kunstneriske virke.

Malterud mottar ordenen den 8. september 2022 kl. 17 på KODE Kunstmuseer og Komponisthjem, som for tiden viser den retrospektive utstillingen «Materielle påstander» med hennes arbeider.

Malterud har hatt en betydelig karriere som nyskapende og anerkjent kunstner med keramikk som sitt fremste materiale. Samtidig har hun gjort et omfattende og viktig arbeid for høyere utdanning innen de skapende og utøvende kunstfagene. Hun har med sin faglige kompetanse, teft og engasjement vært helt sentral i etableringen av kunstnerisk utviklingsarbeid som forskningsdisiplin i Norge og internasjonalt.

Det er Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB som har foreslått at Malterud utnevnes til den høythengende ordenen, og dekan Frode Thorsen sier seg svært fornøyd med å ha nådd frem: «Det synes vi er utrolig hyggelig og veldig fortjent! Jeg vet at denne tildelingen også har svært god støtte blant de som jobber med kunstfagene i UH-sektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Så føyer jeg til at hun var helt sentral i arbeidet fram mot etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB, og deretter med utformingen av ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som ble opprettet ved universitetet i 2018.»

Mange har støttet at Malterud skulle utnevnes til Ridder av 1. klasse, deriblant KODE Kunstmuseer og Komponisthjem, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og Norske Kunsthåndverkere.

Mer om Nina Malterud:
Nina Malterud studerte ved daværende Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i årene 1971–74. Deretter var hun i praksis hos den sentrale keramikeren Lisbet Dæhlin. Malterud har vært aktiv kunstner i 45 år og har jobbet med utforsking av funksjonsgjenstander før hun har beveget seg mer i retning av et uttrykk der billeddimensjonen er tydelig.

Malterud har også vært aktiv i organisasjonen Norske Kunsthåndverkere helt fra starten og var initiativtaker til tidsskriftet Kunsthåndverk i 1979.

Hedersbevisninger o.l.

• Norske Kunsthåndverkeres ærespris 2005
• Statens garantiinntekt for kunstnere (senere Statens stipend for seniorkunstnere) 1994-2018.
• Ulrik Hendriksens ærespris 2022