Fanfaren, som ble bestilt av fakultetet for framføring ved KMDs disputaser, ble framført digitalt i anledning Sabine Popps disputas (på Zoom) for prosjektet «Agential Matter (Invisible Landscapes)».

Griegakademiets professor i komposisjon, Dániel Péter Biró, har komponert fanfaren. Den baserer seg på morsesignalet som er nedlagt som en del av grunnsteinen for KMDs bygg i Møllendal. Førsteamanuensis Charles Michaelsen på Institutt for design var ansvarlig for morsesignalet, og har samarbeidet tett med komponisten om fanfaren.

Tittelen på verket er «Tsofen», som betyr «kode» på hebraisk. En annen relasjon til ordet er den bibelske betydningen «tsafen» som viser til skjulte og mystiske element. Verket er skrevet for to horn, og blitt innspilt på video av to studenter fra Griegakademiet.