Jérôme Picard  
Førsteamanuensis

Hvordan kan vi sammen skape en bedre alderdom og yte økt omsorg? Hvordan etablerer vi gode felleskap på tvers av generasjonene?

Dette er noen av spørsmålene Jérôme Picard tar med seg inn i sin nye stilling som førsteamanuensis ved KMD.  Han bidrar blant annet til utviklingen av forskningsprosjektet KMD CARE, et prosjekt om aldring, kultur og fellesskap.

– Den eldre befolkningen øker og vi ser at det mangler helsepersonell. Dette er utfordringer om gjør at vi må tenke nytt om aldring og samfunnsutvikling, sier Picard, som tar med seg over femten år med erfaring fra tverrfaglig arbeid med design, arkitektur og byutvikling.

Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med blant annet Griegakademiet, Verdighetssenteret, VIS Innovasjon og Aging & Health. Han leder også forskningsinitativet Greymatter, som har fått internasjonal annerkjennelse for å sette eldre menneskers behov i fokus for ny byutvikling.

Picard ønsker å bruke stillingen sin ved Institutt for design til å utforske hvordan vi kan leve bedre sammen i fremtiden. Han vil etablere innovative samarbeid på tvers av fakultetene og bidra til å styrke feltet for interiør og design.

Johanna Lewengard 
Førsteamanuensis

Johanna Lewengard har jobbet som grafisk designer og creative director i over 25 år. Hun har vært en viktig  pådriver for opprettelsen av det første kunstneriske PhD-løpet i visuell kommunikasjon i Sverige. Hun har også høstet internasjonal annerkjennelse for sitt arbeid med å  utvide forståelsen av udanningsdiskursen innenfor faget. 

– Stillingen min på KMD er en kjærkommen anledning til å arbeide videre med utdanning og forskning innenfor visuell kommunikasjon. Her er det de beste forutsetninger, sier Lewengard.  

Hun har i mange år arbeidet for Konstfack, og kjenner KMD godt fra ulike samarbeid mellom nabouniversitetetene.  

Amy Van der Hooven
Phd-stipendiat

- Hva definerer en klinikk, og hvordan skal vi snakke mer om omsorg? Hvordan gi bedre hjelp til dem som trenger det mest? 

Amy Van der Hooven vil, gjennom et tverrfaglig forskningsprosjekt, se for seg en annerledes helsesektor. I et samfunn der stadig flere lider av kroniske sykdommer, har sterke smerter og opplever helseutfordringer trengs det nye tanker om hvordan vi utøver omsorg, påpeker hun.  

Helt spesifikt har hun arbeidet med former som kan utrykke smerte på nye måter. I tillegg har hun laget verksteder og kommunikasjonsverktøy for å åpne opp for samtaler om omsorg.

– Min designpraksis har som mål å forene mennesker, skape felleskap og trygge diskusjonsforum. Ønsket er å tilby nye perspektiver, forteller hun. 

Van der Hooven er ansatt som Phd-stipendiat ved Institutt for design, der hun vil arbeide med forskningsprosjektet i de kommende årene.  

 

Taran Neckelmann
Phd-stipendiat

Forholder designere, produsenter og forbrukere seg ulikt til estetikk, bærekraft og økonomi? Og hvordan?  

Dette er sammenhenger som Taran Neckelmann vil se nærmere på i sin forskning.  Gjennom spørsmål, diskusjoner og utprøvning i samarbeid med andre designere, produsenter og brukere vil hun utforske ulike tilnærminger og manifestasjoner av denne tematikken.   

Som en del av hennes forskningsaktivitet vil hun også undervise ved seksjon for Møbeldesign, romdesign og interiørarkitektur.