Naalsund får prisen, som er på 20 000 kroner, for sitt masterprosjekt i fagområdet Møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Prosjektet har tittelen "Rom for liv" og handler om hvordan man kan skape rom som oppleves som gode å være i, selv i situasjoner der en ikke kan forlate dem, som for eksempel på et sykehus.

- Det var veldig overraskende og hyggelig å få denne prisen. Jeg er opptatt av å vise hvor viktig design er for mennesket, hvor mye miljøet rundt oss påvirker oss. Jeg håper denne prisen kan være med på å sette et enda sterkere fokus på det, sier Karen Ingeborg Naalsund.

Ambisiøst og grundig
Statsbyggs jury har bestått av Miriam Løken Nielsen, overarkitekt, Alda Morice Christensen, seniorarkitekt og Knut Borgen, seniorarkitekt, fra Faglig ressurssenter i Statsbygg.

- Juryen har valgt å gi prisen til et prosjekt som er ambisiøst i sitt utgangspunkt, og som viser på en troverdig måte hvordan god interiørarkitektur kan gi bedre opplevelse av rom. Vinneren søker å utfordre faget og viser vei i praksis med sin grundighet, sa  forvaltningssjef Ståle Helland i Statsbygg, Region Vest, som delte ut prisen på vegne av juryen.Kunst- og designhøgskolen i Bergen hadde i tillegg til Naalsund nominert to andre kandidater til prisen. Det var Lotte Sekkelsten Østby med prosjektet "Velkommen til Oslo!" og Kinga Zbrzyzna med prosjektet "Better together".

Se juryens begrunnelse og omtale av alle de nominerte her

Avgangsstudentene ved Avdeling for design stiller ut sine prosjekter i Gamle Bergen Fengsel på Masterutstillingen i design 2016, som åpner lørdag 30. april kl. 17. Utstillingen står til 8. mai.Les mer om alle prosjektene på utstillingens hjemmesider