- Dette er svært gledelig og betyr at vi kan fortsette å utvikle ‘socially engaged arts’, sier professor Jill Halstead ved Griegakademiet - Institutt for musikk, som er leder for Social Acoustics-prosjektet sammen med professor Brandon LaBelle ved Institutt for kunst. 

Les også saken «Sosialt engasjert kunst under Festspillene i Bergen».

- Jeg håper dette kan bli starten på et prosjekt som vil gi varige ringvirkninger, ikke bare for fakultetet og universitet, men også for kulturinstitusjoner rundt oss. Dette er støtte til forskning i dialog med det bredere samfunnet, sier Halstead.

I prosjektet inngår en tverrfaglig forskningsgruppe bestående av kunstnere, musikere, dansere, musikkterapeuter, nevropsykologer, filosofer og andre. I prosjektsøknaden heter det at utgangspunktet er lydens «dypt affektive og relasjonelle kapasitet og hvordan den utløser medfølelse så vel som forstyrrelser og kakafoni».

Vil utvide forståelsen av lyttepraksis
Prosjektet har vokst ut av Fakultet for kunst, musikk og design, men er også et samarbeid med Det medisinske fakultet, Senter for vitenskapsteori, Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Det psykologiske fakultet. I tillegg til en rekke partnere ved Universitetet i Bergen, Goldsmiths University, Centre for the Study of Music in Human Development, University of Edinburgh og University of Roehampton skal man samarbeide med utvalgte lokale og internasjonale organisasjoner som Festspillene i Bergen og europeiske kunst-biennaler. Prosjektgruppen fra KMD involverer Wolfgang Schmid, Karin Mössler og Simon Gilbertson, som er tilknyttet Griegakademiets Senter for musikkterapiforskning ved UiB og Uni Research Helse.

I prosjektsøknaden tas det til orde for radikal interdisiplinaritet som vil «utvide forståelsen av lyttepraksis i sosialt engasjert kunst gjennom arbeider i nevrovitenskap, feminisme, filosofi, pedagogikk og samfunnsorganisering.» Prosjektet vil på en innovativ måte skape synergier mellom ulike disipliner og tilnærminger, snarere enn å forsterke et tradisjonelt skille mellom kunst og vitenskap.

Forskerne vil ta initiativ til en serie sosialt engasjerte kunstprosjekter ved institusjoner i Bergen og Europa, og «materialene fra disse praksisstedene vil danne grunnlag for utforskende praksisutvikling.» Resultatet vil blant annet inkludere et permanent offentlig arbeid: The Listening Room. Dette rommet vil også fungere som et øvingsrom/laboratorium for studentenes arbeidsprosesser og bidra til fakultetets tverrfaglige forskningskultur.

Bruker hverandres forskning som linse
I tillegg til millionen til Social Acoustics får professor Johan Sandborg ved Institutt for kunst 300.000 kroner til prosjektet ‘Creative Centre for Fluid Territories, Nomadic Dialogue 3’.

Johan Sandborg er svært glad over tildelingen. Han presiserer at dette er støtte til et prosjekt som allerede er i gang, de 300.000 kronene skal dekke en ny tråd i prosjektet.

– Dette gir mulighet til å inkludere folk utenfor fakultetet, fra andre fagfelt. Dette ser jeg på som en berikelse for prosjektet. Vi skal ha inn Institutt for geologi og SV-fakultetet. Det har vært veldig interessant å lese fagfellevurderingen, å få blikket utenfra, dette er kompetente folk som kommer med interessante innspill, og det bidrar også til at prosjektet utvikler seg, sier Sandborg.

The Creative Centre for Fluid Territories (CCFT) er en gruppe kunstnere, arkitekter, designere og kulturteoretikere fra England, Skottland, Norge og Kypros, hvis praksis, individuelt (og kollektivt), søker å vurdere rollen kunstnerisk forsking kan ha i å forme naturen og verdien til rom og sted. Gjennom å bruke hverandres forskning som linse har en kollektiv arbeidsplattform vokst fram. CCFTs tilnærming fokuserer på praksisbaserte forskningsmetoder, inkludert maleri, tegning, fotografi, video, lyd, skulptur, tekst performance, publikasjon, arrangementer/utstilling, installasjoner på stedet, designkommunikasjon, sosial design, arkitektur, intervensjoner og romlig praksis.

Fakta:
‘Social Acoustics: Sound, Embodiment, Community’ får 1 million kroner fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Dette er midler tildelt KMD ved opprettelsen av fakultetet, øremerket større tverrfaglige forskningsprosjekt. Prosjektstøttemidlene ble lyst ut i desember 2017, og det kom inn sju søknader. Les utlysningteksten her (på engelsk).  Alle søknadene ble vurdert av to gjennomgående og en fagspesifikk fagfelle. Det er dekanatet ved KMD som har stått for den endelige vurderingen og rangeringen på bakgrunn av fagfellevurderingene og strategien til fakultetet.