Velkommen til studiestart ved Fakultet for kunst, musikk og design. 

Den første uken får du som ny student informasjon om studiestart og du får møte dine medstudenter, faddere og studiekonsulent , både på instituttet du tilhører og fakultetet. 

Mandag 13. august blir det en felles velkomstseremoni for alle nye og gamle studenter og ansatte kl. 12.00: