Foto: Bjarte Bjørkum, Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Gratulerer, Frode Thorsen, med ny periode som dekan, og nytt dekanat. Hva vil det nye dekanatet prioritere å jobbe med? 

-Takk! Når det gjelder videreutvikling av Fakultet for kunst, musikk og design er planen å fortsette på mye av det vi begynte på i forrige periode. Vi har mye ugjort når det gjelder å bygge fakultetet, både organisatorisk og faglig. Høsten 2021 og våren 2022 skal vi gjennomføre en brei evaluering, der vi går ut til alle ansatte og studenter. Vi skal se oss i bakspeilet - hva fungerer og hva fungerer ikke – før vi fosser videre.  

Evaluering måtte utsettes
Thorsen forteller at evalueringen ble utsatt med et halvt år på grunn av den sterke belastningen Corona-pandemien medførte. Først skal KMD gjennom en intern evaluering, deretter neste etappe, der en ekstern komité skal bidra.  

- I løpet av våren neste år, tenker jeg vi vil finne ut om vi skal trimme organisasjonen eller gjøre noen endringer, sier Thorsen, som legger til at han går inn i evalueringen med et åpent sinn og ikke vil forskuttere eventuelle endringer. 

Nytt med prodekan for utdanning
Åsil Bøthun blir ny prodekan for utdanning ved KMD. I forrige periode hadde prodekan ansvar for forskning. Bøthun sier at hun gleder seg til å arbeide med de utdanningsfaglige sidene av KMD de kommende årene. - At vi nå har valgt å gi prodekan ansvaret for ledelsen av utdanningene, understreker viktigheten av dette området. Utdanningene våre skal videreutvikles og kvalitetssikres. Det er mye å ta fatt på, og det er en bratt læringskurve nå i innkjøringsfasen. Men med dyktige kollegaer både i administrasjonen og blant de vitenskaplig ansatte, er jeg sikker på at vi sammen skal klare å lede fakultet på en god og konstruktiv måte de neste fire årene, sier Bøthun.

-Et privilegium
Ny visedekan for forskning, Jostein Gundersen sier dette om sin nye stilling.

- Jeg er veldig glad for å ha blitt spurt om å være visedekan for forskning! Det gøyeste jeg vet er å lære om forskningsprosjekter. Idérikdommen og den gode viljen som gjennomsyrer den kunstneriske og vitenskapelige forskningen på KMD gir meg masse energi. Å ta del i dette på et strategisk nivå er et privilegium og en forpliktelse jeg takket ja til med et stort smil om munnen. Akkurat nå kjenner jeg på et enormt behov for «voksenopplæring», men heldigvis er jeg omgitt av hyggelige, sylskarpe og mer erfarne kolleger, som konsekvent svarer ja på alle mine spørsmål om assistanse.

Satser på tverrfaglighet
Tverrfaglighet vil være sentralt for det nye dekanatet. Det har KMD allerede kommet langt med, mener Thorsen, som sier at fakultetet har mange gode tverrfaglige initiativ og prosjekter.
- Studentene møtes allerede på tvers av studieprogrammer, men her har vi et større potensiale. Prodekan for utdanning skal  lede en grundig gjennomgang av organiseringen av alle studieprogrammene. Vi ønsker blant annet å utvikle noen emner som kan inngå i flere studieprogram på fakultetet. Vi ønsker også å  etablere flere forskergrupper, gjerne tverrfaglige, sier dekanen som er glad for at man har kommet veldig mye lenger når det gjelder byggeprosjektet for Griegakademiet.  

Nytt bygg for Griegakademiet "gryteklart"
-Alle impliserte parter, UiB, kommunen, Statsbygg og Kunnskapsdepartementet, er med, og prosjektet er  gryteklart, for å si det slik. Vi håper i løpet av kort tid å få oppstartbevilgning, og sette i gang med byggingen. Først da, med samlokalisering i Møllendal, og et godt bygg også for musikk, kan vi ta ut hele potensialet for fakultetet.  

Vil styrke samspillet med kunst og kultur
Thorsen understreker at et annet viktig innsatsområde er å ytterligere styrke samspillet med kunst og kultursektoren. - Vi samarbeider tett med blant annet Kode, Bergen filharmoniske, Festspillene og Borealis Festival. Vi er tett forbundet med kunst og kulturbyen – og dette arbeidet fortsetter med full styrke.  

Sterk pro- og visedekan
Mens Thorsen i forrige fireårsperiode var valgt dekan, er han i kommende periode ansatt som dekan. Det er dekanens oppgave å peke på pro- og visedekan.
-Jeg har pekt på Jostein Gundersen som visedekan for forskning og forskerutdanning fordi han lenge har jobbet nasjonalt og internasjonalt med eksternt finansiert forskning, og phd-utdanning. Åsil Bøthun, som altså er prodekan med ansvar for utdanning, har mye erfaring fra flere institusjoner. Hun er spesielt opptatt av utdanningsfeltet ved UiB, og har bred kunstnerisk kompetanse, på et veldig høyt nivå. Bøthun kjenner universitets- og høyskolesektoren veldig godt, og har vist lenge at hun er motivert og godt kvalifisert for å jobbe med utdanning og studieplanutvikling. 

Et fakultet med stor bredde
Det som jeg ser på som en spesiell styrke for oss, er at vi har både kunstneriske og vitenskaplige disipliner, at fagmiljøet på KMD er bredt sammensatt. Det er viktig for at vi skal kunne bli et fullverdig fakultet ved UiB, som kan samarbeide med de andre fakultetene.