– Jeg er veldig glad for å kunne realisere dette prosjektet, som vil videreføre pågående forskning som forbinder musikkomposisjon og filosofi. I samarbeid med dette internasjonale forskerteamet vil vi bringe musikk-komposisjon og kunstnerisk forskning inn i nye domener innen kunnskap og skapelse, sier Dániel Péter Biró som er professor i komposisjon ved Griegakademiet – Institutt for musikk.

Filosofiske teorier møter kreativitet
Det spesielle med prosjektet er at man skal drive med kunstnerisk forskning i skjæringspunktet mellom komposisjon og filosofi. Mer spesifikt skal man forske på musikk-komposisjon gjennom filosofiske og vitenskaplige undersøkelser. Målet er å forstå hvordan man kan tilnærme seg teorier om fornuft og bevissthet fra kreative, metafysiske og vitenskaplige ståsteder.

Prosjektet er svært internasjonalt, med en rekke sterke partnere (se liste lengre nede i saken). Det skal altså ledes av Dániel Péter Biró og Griegakademiet er prosjektets eier.

Maksimal støtte
De sakkyndige vurderingene av søknaden la særlig vekt på det høye kunstneriske nivået til deltakerne i prosjektet, de sterke internasjonale partnerinstitusjonene og den nyskapende koblingen mellom filosofi og komposisjonspraksis. Tre millioner er maksimal støtte et forskningsprosjekt kan få fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Ny forskningsmodell
Prosjektet bygger på en forskningsmodell initiert av Guggenheim Fellowship i 2017-2018, på presentasjoner på den interdisiplinære årlige konferansen til the Swiss Philosophical Society in September 2018 og på arbeid gjort av Griegakademiets forskningsgruppe for komposisjon 2018-2020.

Å komponere gjennom Spinoza
Prosjektet undersøker filosofien til Spinoza, og vil se på hvordan konsepter som «Mind» og «emergence» kan forståes i sammenheng med kunstnerisk skapning. Ved å ha en filosofisk tilnærming til komposisjon, vil man se på hvordan konsepter knyttet til intelligens og bevissthet kan uttrykkes og forståes innenfor kunstneriske domener.

Bygger på lovsang fra Spinozas synagoge
Komposisjonene som skal skapes i prosjektet, vil bygges på dataanalyse av jødiske lovsanger fra den portugisiske synagogen i Amsterdam. Dette er den samme synagogen Spinoza tilhørte. Komposisjonene vil skapes I et samarbeid med Dániel Péter Biró, Peter van Kranenburg og Berit Janssen ved Universitetet i Utrecht. Biró har tidligere jobbet med disse forskerne på prosjektene “Computational Ethnomusicology” og “Tunes and Tales”.

Samarbeider med filosofer
Dániel Péter Biró vil samarbeide med filosofene Gunnar Hindrichs og Grit Schwarzkopf fra universitetene i Basel og Heidelberg sammen med fysikeren Enrico Ramirez-Ruiz, Niels Bohr professor ved Universitetet i København, med Arnulf Mattes, Senter for Griegforskning for å undersøke begrepet fremvekst fra filosofiske, vitenskapelige og kunstneriske perspektiver.

Teknologisk synergi
Sammen med SWR Experimentalstudio og Bergen senter for elektronisk kunst, vil man ved Griegakademiets forskningsgruppe for komposisjon gjennom prosjektet jobbe for teknologiske synergieffekter mellom Norge, Tyskland, USA og Canada. Forskningen vil også gi nye perspektiver tilarbeidet med musikere, dansere og kunstnere tilknyttet prosjektet.

Orkester i Tyskland fremfører verkene
Biró samarbeider i «Sounding Philosophy» med ensemblene Neue Vokalsolisten og Schola Heidelberg, begge basert i Tyskland, med Bit20 (Bergen) og Quasar Saxophone Quartet (Montréal). Det er disse som skal fremføre og spille inn verkene som skapes i prosjektet.

Partnerinstitusjoner:

 • • University of Basel: Philosophisches Seminar
 • • University of Copenhagen: Niels Bohr Institute
 • • University of Heidelberg: Excellence Project Anthropology and Ethics
 • • Utrecht University: Department of Information and Computing Sciences
 • • University of Stavanger: Department of Music and Dance
 • • Université de Montréal: Faculté de musique
 • • University of Manitoba: Desautels Faculty of Music
 • • IBM Research: Thomas J. Watson Research Center
 • • SWR Experimentalstudio
 • • Freiburg Studio,
 • • Klangforum Heidelberg,
 • • Bit20
 • • Musik der Jahrhunderte,
 • • Neue Vocalsolisten
 • • Bergen senter for elektronisk kunst

 

Mer informasjon om Sounding Philosophy finner du her:

Sounding Philosophy prosjektside i Research Catalogue

Sounding Philosophy prosjektside på Norwegian Academy of Music Centre for Excellence in Music Performance Education

Video om Sounding Philosophy:

Dániel Péter Biró: Nulla Res Singularis (2017-2018) for fem stemmer og fem strengeinstrumenter. Bestilt av Klangforum Heidelberg Fremført av Schola Heidelberg og ensemble aesthesis. Komposisjonen, som er del et Guggenheim Fellowship prosjekt, er basert på en tekst av Baruch Spinoza (1632-1677). Komposisjonen ble til etter at Dániel Péter Biró gjestet data- og informasjonsvitenskapsinstituttet ved  Universitetet i Utrecht i 2011:

Lenke til video:

Spinoza.jpeg
Sounding Philosophy er i dialog med filosofen Baruch Spinoza (1632-1677).