Fire nye år for Randi Rolvsjord

Randi Rolvsjord har ledet Griegakademiet i de første fire årene som institutt under KMD. Sammen med Einar Røttingen og Hilde Haraldsen Sveen skal hun lede Griegakademiet i fire nye år, der prosjektering av nybygg blir den viktigste saken.

Publisert: av Hilde Kvalvaag Foto: Rune Rolvsjord. Oppdatert:

– Jeg gleder meg til å fortsette, sier Rolvsjord som nylig takket ja til fire nye år som instituttleder. Hun forteller at pandemien har vært medvirkende til at hun tar en ny periode.

– Det er vanskelig for meg å avslutte midt i pandemien. Det er mye arbeid vi har startet med å utvikle, dette har jeg lyst å bidra til å jobbe videre med. Ikke minst motiverer nybygget meg, det tvinger oss til å tenke gjennom mange ting, noe jeg synes er en spennende prosess. Så er jeg heldig å ha en veldig god ledergruppe i Hilde Haraldsen Sveen og Einar Røttingen, sier Rolvsjord som selv er professor i musikkterapi ved Griegakademiet, der hun har vært ansatt siden 2006.

Fullføre fusjonen
Rolvsjord sier at mye viktig arbeid er gjort ved Griegakademiet og at ting har begynt å fungere i det nye fakultetet.
– Men, det er masse potensiale til samarbeid på tvers som kan utnyttes bedre. Det er en prosess fremdeles. Vi er ferdige med den akutte fasen rundt fusjon, men de neste fire årene må vi jobbe med hvordan vi utvikler Griegakademiet inn i samlokaliseringen i Møllendal. Når vi kommer inn på tomta, er det en helt annen mulighet til virkelig å bli kjent, til å fullføre fusjonen.

Etter fire år; hva tenker du om Griegakademiets rolle i KMD? Synes du fusjonen har bragt med seg noen gevinster?

– Fremdeles er det veldig viktig for meg at vi er det eneste instituttet på KMD som driver både med vitenskaplig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Med dette som bakteppe er det veldig viktig at Griegakademiet fortsetter å påvirke fakultetets strategi.  For å bygge broer mellom vitenskapelig og kunstnerisk forskning spiller vi en nøkkelrolle.

En unik bredde
Akkurat nå er Rolvsjord veldig opptatt av at Griegakademiet utvikler seg som et institutt også, og peker på at fellesskapet innad på instituttet er uhyre viktig frem mot nybygg.

– Det er mye å være stolte over. Blant annet har vi en unik bredde med kombinasjonen av utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkterapi og musikkpedagogikk.

Instituttlederen forteller at Griegakademiet de siste årene har jobbet med å bygge ned stengslene mellom de ulike fagområdene. - Vår store styrke er musikkflerfagligheten Jeg opplever at vi har en veldig positiv utvikling i fagmiljøet og studentmassen, med mer samarbeid og musikkfaglig utveksling, sier Rolvsjord.

Mindre sjangerbundet
Dette at man er vant til flerfaglighet ser instituttlederen som et stort fortrinn når Griegakademiet nå skal jobbe seg klare til å flytte inn i nytt bygg.

– Jeg synes det er spennende å se den økende forståelsen og anerkjennelsen på tvers av ulike sjangre og disipliner, i prosjekter og fagmiljø. Dette gjenspeiles også i det som mange studenter har med seg inn. Mange er ikke så bundet av sjanger, noe vi legger til rette for, blant annet gjennom Grieg Research School.

Har det skjedd ting når det gjelder utdanningstilbudet som du vil trekke fram?

– Den viktigste utviklingen har vært at vi har klart å få etablert den felles PPU-en. Det er et veldig stort løft.

Tett kontakt med studentene
Er det noen utfordringer du skal dykke ned i i den kommende fireårsperioden?

– Ja, å jobbe frem mot hvem Griegakademiet skal være i nybygget, er en ny dimensjon å jobbe med som er viktig for meg.  En annen stor utfordring for Griegakademiet er likestilling og mangfold, dette blir også viktig å jobbe med.

Da du ble ansatt som instituttleder for fire år siden sa du at du vil prioritere å få plass møteplasser for studenter og ansatte. Synes du at dere har lykkes med dette?

– I noen grad. Det å jobbe med en delingskultur, der vi har god kontakt med studenter og godt samspill med administrasjonen, har vært mitt fokus. Det kommer til å være like viktig de neste fire årene. Gjennom nybygg-prosessen har vi lært utrolig mye av samspill med studentene, jeg håper det gir noen gode ringvirkninger. Det er veldig viktig for meg å fortsette å ha god kontakt med studentene, blant annet gjennom FUGA.

 

 
Randi_Rolvsjord_2.jpg
Randi Rolvsjord blant instrumenter på Griegakademiet. Foto: Rune Rolvsjord